Rehabilitatie mentaal zieken

Mensen met mentale problemen, hebben het in de harde Israëlische realiteit vaak erg moeilijk. Jad Ezra helpt mentaal zieke mensen op verschillende manieren.

Een van die manieren is door middel van zeven appartementen in het centrum van Jeruzalem waar Jad Ezra onderdak biedt aan een aantal patiënten. Voor de meeste bewoners is het onmogelijk thuis bij hun familie te wonen en sommigen zijn nog onder behandeling in één van de psychiatrische inrichtingen. De appartementen zijn gesitueerd in gewone flatgebouwen, de patiënten leren hun leven in te richten binnen de maatschappij met zelfdiscipline en maximale onafhankelijkheid.

Gastfamilies
Jad Ezra zorgt voor een nauw contact tussen de patiënten en hun families. Elke patiënt krijgt een gastfamilie toegewezen die zijn/haar welzijn goed in de gaten houdt. De patiënt is altijd welkom bij de gastfamilie, voornamelijk op Sjabbat en de feestdagen. Deze gastfamilies doen dit werk vrijwillig en zijn vaak deel van de staf van Jad Ezra en zij zijn heel betrokken bij de situatie van hun gast.

Rehabilitatie van mentaal zieken
De bijzondere aanpak van Jad Ezra helpt mentaal zieken beter te worden en om te reïntegreren binnen de maatschappij. Dit wordt gedaan door ze te laten deelnemen in diverse rehabilitatieactiviteiten en therapeutische behandelingen en arbeid. Rabbijn Asher Freund was een pionier op het gebied van de steun aan mentaal zieken. De behandelingen zijn gebaseerd op de Joodse ethiek en filosofie en hebben groot succes.

Een van de middelen voor rehabilitatie is de drukkerij. Hier worden bestellingen uitgevoerd in opdracht van de overheid, bedrijven en particulieren. Binnen de drukkerij kunnen de mentaal zieken verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals boekbinden, inpakken en het besturen van de offset-drukmachines. Zij krijgen bovendien betaald voor hun werk, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

Ook is er de timmerman, waar goed functionerende mentaal zieken een professionele timmerman helpen en zo tegelijkertijd het beroep leren. De timmerwerkplaats stimuleert daarbij ook hun creativiteit.

Jad Ezra heeft ook een naaiatelier, waar geestelijk gehandicapte vrouwen rehabiliteren door middel van het verrichten van werkzaamheden, zoals het naaien van kleding en artistieke Judaica-items. In het atelier werken vrouwen die over het algemeen slecht functioneren. De meeste van deze vrouwen hebben een mentale instorting gekregen als gevolg van mishandeling door de ouders en/of binnen het huwelijk.

Op al deze arbeidsplaatsen krijgt iedere patiënt veel liefde en aandacht. Tijdens het werken leren zij de fijne kneepjes van het vak, zodat zij na afloop het beroep onder de knie hebben.

Overige zorg
Daarnaast biedt Jad Ezra allerlei andere vormen van hulp, zoals voedselhulp aan de bewoners van de appartementen in Jeruzalem en aan hun families. Ook bezoekt Jad Ezra mentaal zieken in inrichtingen door heel Israël en betrekt hen bij het werk van Jad Ezra. Door zelf aan het werk gezet te worden in de hulp aan anderen, krijgen mentaal zieken, een gevoel van eigenwaarde en groeien ze mentaal toe naar genezing.

Reageer


zestien + elf =