Jad Ezra

Jad Ezra betekent ‘Helpende hand’. De organisatie zet zich op talloze wijzen in in Israël en daarbuiten om armen en mentaal zieken te helpen en ondersteunen. Die hulp is echter niet de essentie van de organisatie. De essentie is het gedachtegoed daarachter …

Rabbijn Asher Freund

Jad Ezra werd opgericht door rabbijn Asher Freund (1910-2003). Hij wijdde zijn leven met een ongekende liefde en toewijding aan de zorg voor de armen en de mentaal zieken. Rabbijn Asher is internationaal bekend geworden door zijn unieke werkwijze, waarbij ‘chessed’, een Hebreeuws woord dat je zou kunnen vertalen met liefdevolle toewijding het kernbegrip is. » Lees meer over rabbijn Asher Freund

Ideologie

De ideologie van de organisatie is om dit werk van rabbijn Freund voort te zetten. Daarbij vormt het doen van chessed niet alleen hulp aan de hulpbehoevende, maar juist ook aan de hulpverlener. Wie een ander helpt, wordt daar ook zelf beter van. Vanuit dit Joodse gedachtegoed betrekken we zoveel mogelijk mensen bij de hulpverlening, ook de hulpzoekenden zelf.

De stichting doet haar activiteiten in stilte zonder zich te willen profileren binnen de gemeenschap. Deze bescheidenheid is tot op de dag van vandaag een essentieel onderdeel van de ideologie Reb Asher’s Jad-Ezra. Zoals de profeet Chabakoek ons adviseerde: “Loop in bescheidenheid met God”.

We geven daadwerkelijk hulp, geen fanfare en geeft hulp aan de armen en ongelukkigen en zieken op de meest discrete en eervolle manier.

rabbijn
Rabbijn Asher Freund

Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland wil vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund in het algemeen belang fondsen werven en zich inzetten voor de steun aan armen. Over de manier waarop wij hier invulling geven, leest u in meer ons beleidsplan.

Het bestuur van stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • Mevr. L.R. Farkash-Emanuels – voorzitster
  • Dhr. J. Post – penningmeester
  • Dhr. R. Ridderhof – secretari
  • Dhr. F. van der Poel – bestuurslid

De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden zijn allen belangeloos verbonden aan de stichting.

Adresgegevens:

Stichting Vrienden van Jad Ezra
Oude Garderenseweg 29z
3881 PM Putten
Nederland
tel: 06-11 16 00 71‬
e-mail: info@jadezra.nl

Bankrekeningnummmers

ING (Nederland): NL38 INGB 0004 6767 73 t.n.v. Stichting Vrienden van Jad Ezra

KBC Bank (België): BE62 7350 1590 5661 t.n.v. Vrienden van Jad Ezra

ANBI en RSINJad Ezra
Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn giften aan de stichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het RSIN-nummer van de stichting is: 8134.46.673. Sinds 2021 vereist de Belastingdienst dat ANBI’s een formulier met de vereiste informatie over hun activiteiten publiceert op hun website. Dit formulier kunt u hier bekijken.

KVK-nummer
Stichting Vrienden van Jad Ezra is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34207171.

 

Hulp bij armoede
Hulp bij armoede

Eén op de vier kinderen in Israël groeit op in armoede. Jad Ezra werkt op alle mogelijke manieren om deze mensen te helpen …

Voedselhulp
Voedselhulp

Jad Ezra biedt op allerlei manieren voedselhulp. Dat is niet alleen goed tegen de honger, maar helpt mensen ook uit hun sociale islolement …

Gastvrijheid in Miron
Gastvrijheid in Miron

Jad Ezra biedt bezoekers aan het graf van rabbijn Shimon Bar Yochai in Miron eten, drinken en onderdak om zo hun bezoek te veraangenamen …

Goedkope tandartszorg
Goedkope tandartszorg

Tandartszorg is kostbaar, maar daarmee onbetaalbaar voor mensen die in armoede leven. Jad Ezra biedt al jaren goedkope tandartszorg …

Rehabilitatie mentaal zieken
Rehabilitatie mentaal zieken

Voor mentaal zieke mensen biedt Jad Ezra opvang, begeleiding en integratieprojecten om ze er bovenop te helpen …

Huwelijksondersteuning
Huwelijksondersteuning

Het Joodse huwelijk is een prachtig feest, maar kost ook veel geld. Jad Ezra ondersteunt bruid en bruidegom met hulp.