Oprichter rabbijn Asher Freund - Jad Ezra

Oprichter rabbijn Asher Freund

Jad Ezra betekent ‘Helpende hand’. Deze organisatie zet zich op talloze wijzen in in Israël en daarbuiten om armen en mentaal zieken te helpen en ondersteunen. Dit varieert van winkels waar producten tegen inkoopsprijzen worden verkocht tot het aanbieden van trouwgelegenheden waar Joodse bruidsparen met een beperkt budget toch een mooi trouwfeest kunnen vieren, van voedselhulp tot werkverschaffing aan mentaal zieke mensen.

Rabbijn Asher Freund

Jad Ezra werd opgericht door rabbijn Asher Freund (1910-2003). Hij wijdde zijn leven met een ongekende liefde en toewijding aan de zorg voor de armen en de mentaal zieken. Rabbijn Asher is internationaal bekend geworden door zijn unieke werkwijze, waarbij ‘Chessed’, liefdevolle toewijding het kernbegrip is. hij heeft veel volgelingen over de hele wereld.

Ideologie

Jad Ezra houdt zich bezig en geeft steun aan de armen, mentaal zieken en ‘drop outs’, in de breedste zin van het woord, met Chessed, liefdevolle toewijding. Jad Ezra’s vrijwilligers bieden hulp en zorg en medeleven met waardigheid en eer die iedere mens verdient. Iedereen kan hulp ontvangen van Jad Ezra, ongeacht hun religieuze overtuiging en achtergrond. Financiële steun wordt aangeboden aan de armen. Emotionele steun is voor hen die in een crisissituatie zitten. Mentaal zieken worden langdurig opgevangen in de vele rehabilitatieprogramma’s van Jad Ezra.

De stichting doet zijn activiteiten in stilte zonder zich te willen profileren binnen de gemeenschap. Deze bescheidenheid is tot op de dag van vandaag een essentieel onderdeel van de ideologie Reb Asher’s Jad Ezra. Zoals de profeet Chabakoek ons adviseerde: “Loop in bescheidenheid met God”.

Jad Ezra geeft daadwerkelijk hulp, geen fanfare en geeft hulp aan de armen en ongelukkigen en zieken in de meest discrete en eervolle manier.

Doelstelling

Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland heeft ten doel vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund in het algemeen belang fondsen te werven en zich in te zetten voor de steun aan armen en mentaal zieken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Over de manier waarop wij invulling geven aan de uitvoering van deze doelstelling leest u in ons beleidsplan.

Het bestuur

Mevr. L.R. Farkash-Emanuels – voorzitster
Dhr. J. Post – penningmeester
Dhr. R. Ridderhof – secretaris
Dhr. F. van der Poel – bestuurslid

De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden zijn allen belangeloos verbonden aan de stichting.

Jaarverslag
U kunt via deze pagina het jaarverslag downloaden.

Contact Jad Ezra

Stichting Vrienden van Jad Ezra
Havikenhof 42
3862 LS Nijkerk
Nederland
telefoonnr: 033-4331258
e-mail: info@vriendenvanjad-ezra.nl

Giro: NL38INGB0004676773

ANBI
Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn giften aan de stichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het RSIN-nummer van de stichting is: 8134.46.673.

KVK-nummer34207171

België
Vrienden van Jad Ezra
Bankrekening: BE62735-0159056-61