Jom Kippoer

Jom Kippoer

Jom Kippoer is de heiligste dag van het jaar – de dag waarop we het dichtst bij G’d zijn en…