chassidisme

Lastig om te geven

Rabbi Jitschak van Zidichov zei, “Het leven bestaat uit geven en nemen. Iedereen moet een gever en ontvanger zijn. Degenen…

Gever en ontvanger

Rabbi Yosef Dov Soleveitchik, de Rebbe van Brisk werd door heel Europa vereerd als een vooraanstaand Thora– en Talmoedgeleerde. Maar…

1 2