chassidische wijsheid

Voor mij

“Je moet altijd zeggen dat ‘De wereld voor mij is geschapen’. Zeg niet: ‘Oh dit gaat mij niets aan’. Geef…

Barmhartig mens

Rebbe van Kotzk zei: Er staat geschreven in de Thora: ” Noach iesh tzaddik ” (Noach was een tsaddik (rechtvaardige)…