Berichten

hier en nu
Hier en Nu

Vervolg van het simpele geloof in G’d Je hebt alleen te maken van de de situatie van hier en nu….

zeventig
Noachidische geboden deel 2

N.a.v.: Lezing van Rabbijn R. EversSummiere opsomming van de zeven Noachidische geboden: 1. Avoda Zara: het verbod van afgodendienst,  2. Birkat HaSjeem: het verbod…

1 2 3 8