Is Gog Magog nu? Een interessant perspectief.

Gog en Magog. Hoewel Israël vele kleine conflicten met Hamas heeft gekend. Is het voor iedereen duidelijk dat de huidige strijd van een andere orde is. Nadat Hamas op 7 oktober 1.200 onschuldige Israëliërs had afgeslacht, voelden landen wereldwijd onmiddellijk het effect hiervan. Dit is een wereldwijde confrontatie met verstrekkende gevolgen. Waarbij aan de ene kant Joden en Christenen, mensen van de Thora (Bijbel), zich verzetten tegen moslims en seculiere progressieven, die de Thora en haar principes afwijzen.

Zou dit eindelijk de oorlog van Gog en Magog kunnen zijn, het grootschalige conflict van de eindtijd?

Ezechiël

In de hoofdstukken 38 en 39 van het boek Jechezkel (Ezechiël) wordt een profetie beschreven over een grote oorlog. Deze zal aan het einde der dagen plaatsvinden. Gog uit het land van Magog in het noorden zal een coalitie van naties leiden. Dit in de strijd tegen Israel en G’d, een conflict dat uiteindelijk Verlossing zal bewerkstelligen. De woede van G’d zal neerkomen op de indringers, die geconfronteerd zullen worden met een reeks bovennatuurlijke plagen en ten onder zullen gaan.

“Zo zegt de Heere God: Zie!” Ik ben tegen jou, O Gog, prins en hoofd van Mesech en Tubal. En ik zal je losmaken en verleiden en je vanuit de uiterste delen van het noorden naar boven leiden en je op de bergen van Israël brengen… Op de bergen van Israël zul je vallen, jij en al je hordes, en het volk dat bij je is; aan de roofvogels, aan alle gevleugelde wezens en de dieren van het veld heb ik je gegeven om te worden verslonden… En ik zal vuur sturen op Magog en op degenen die in veiligheid op de eilanden wonen, en zij zullen weten dat ik de Heer.

En Ik zal Mijn Heilige Naam bekendmaken te midden van Mijn volk Israël, en Ik zal niet langer ervoor zorgen dat Mijn Heilige Naam wordt ontheiligd, en de volken zullen weten dat Ik, de “Heer, heilig ben in Israël.” (Ezechiël 39:1-2,4,6-7)

Voorspellingen

Al eeuwenlang hebben geleerden uitspraken gedaan over de identiteit van Gog en Magog. Ze waren ervan overtuigd dat de grote conflicten van hun tijd de vervulling van deze profetieën moesten zijn. Maar naarmate de tijd verstreek en de Uiteindelijke Verlossing uitbleef, vielen hun speculaties uiteen. Desalniettemin vertoont de huidige oorlog opmerkelijke overeenkomsten met de voorspellingen van Gog en Magog, op een manier die werkelijk verhelderend is. Hoewel we geen voorspellingen met absolute zekerheid kunnen doen, zijn de parallellen moeilijk te negeren.

“Mensenzoon, richt uw aangezicht naar Gog, uit het land Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem en zeg: Dit zegt de Heer G’d: Zie, ik ben tegen u, o Gog. hoofdvorst van Mesech en Tubal… Perzië, Cush en Put zijn bij hen; allemaal met lans en helm. Gomer en al zijn vleugels, het huis van Togarma, de uiterste delen van het noorden en al zijn vleugels, vele volkeren met jou.

Strijd tegen Israël

Wat is de identiteit van het land van Magog? En wie zijn de andere naties die voorbestemd zijn om deel te nemen aan deze monumentale strijd tegen Israël?

Interessant genoeg worden de traditionele vijanden van Israel in deze verzen niet genoemd. Geen sprake van Moabieten, Ammonieten, Egyptenaren, Filistijnen, Midianieten en Amalekieten. Deze oude tegenstanders worden vervangen door nieuwe vijanden die van ver zullen komen om het verzamelde Joodse volk aan te vallen.

Deze verschuiving is van grote betekenis. In het verleden vocht Israel tegen naburige stammen en volkeren in een conventionele strijd om land en hulpbronnen. Maar de laatste strijd tegen Gog zal een mondiale oorlog zijn van veel grotere betekenis.

Iran

De rabbijnse geleerden identificeren het land van Magog als “Germania” (Targum Jonathan). Rabbijn Yechiel Zvi Hirschenson, een geleerde uit de 19e eeuw. Hij stelt dat ‘Germania’ verwijst naar Kerman of Kermania. De op één na grootste provincie van het moderne Iran, waarvan de hoofdstad tot op de dag van vandaag Kerman wordt genoemd. Deze identificatie volgt de regels van het oude Hebreeuws, waarin de letters G en K uitwisselbaar zijn.

Gezien het moderne perspectief van Iran op de staat Israel. En ook zijn steun aan de drie groepen die momenteel Israel aanvallen. Lijkt de identificatie van het land Magog met de Republiek Iran overtuigend. (Hezbollah, Hamas en Houthis van Jemen)

Wat betreft de andere volkeren die zich bij Gog voegen in de strijd tegen Israël. Perzië wordt natuurlijk geassocieerd met Iran, wat overeenkomt met de identificatie van Magog als een Iraanse provincie. Put wordt traditioneel geïdentificeerd met Noord-Afrika. Terwijl Kush doorgaans verwijst naar de landen ten zuiden van Egypte, inclusief Soedan, Jemen en het hele Arabische schiereiland. Historisch gezien waren Meshech en Tubal Scythische stammen uit Klein-Azië, het hedendaagse Turkije.

Gebaseerd op de rabbijnse traditie en historisch onderzoek is het redelijk om te concluderen dat “Gog van het Land van Magog” een Iraanse leider is. Die samen met talloze Arabische bondgenoten en Turkije zal aanvallen. Dit sluit nauw aan bij de huidige politieke realiteit, waarin al deze landen en terreurgroepen streven naar de vernietiging van Israël.

Vernietiging

Gog Magog
Foto: Mishpacha (CC1.0) rechts zittend rav Kook

Maar de band tussen Iran en Magog gaat nog dieper. Rabbijn Abraham Isaac Kook (1865-1935) legt uit dat de motivaties van Gog en Magog om Israel aan te vallen anders zullen zijn. Anders dan die van andere naties die door de geschiedenis heen Israel hebben aangevallen:

“Alle tegenstand van eerdere vijanden die Israel hebben aangevallen, kwam voort uit zelfzuchtige motieven: om zichzelf te helpen door de vernietiging van Israël, of om de verzwakking van hun macht te voorkomen naarmate Israel geestelijk sterker wordt. Maar de oorlog van Gog en Magog zal puur voortkomen uit het verlangen om schade en vernietiging aan te richten…

Het zal komen op een moment dat Israel terug is in zijn land en vrede zoekt met zijn buren. Maar [Gog en Magog] zullen alleen maar verlangen om kwaad te veroorzaken. En zullen jaloers zijn op de glorie van G’d die door Israel zal toenemen.” (Ein Ayah, Brachot I, 173).

Pure haat

Iran, Hamas en Hezbollah zijn niet bang dat Israel hun land zal veroveren. De aanvallen van Hamas hebben alleen maar dood en verderf over de Gazastrook gebracht. Ze worden gedreven door pure haat tegen Israel en streven alleen naar moord en vernietiging. Zoals Yahyah Sinwar onlangs zei: “De leiders van Israel zouden dit moeten weten, 7 oktober was slechts de generale repetitie.” Zijn doel is simpel: zoveel mogelijk Joden vermoorden.

“Zo zegt de Heere God: Zie!” Ik ben tegen jou, O Gog, prins en hoofd van Mesech en Tubal. En ik zal je losmaken en verleiden en je vanuit de uiterste delen van het noorden naar boven leiden en je op de bergen van Israël brengen… Op de bergen van Israël zul je vallen, jij en al je hordes, en het volk dat bij je is; aan de roofvogels, aan alle gevleugelde wezens en de dieren van het veld heb ik je gegeven om te worden verslonden…

En ik zal vuur sturen op Magog en op degenen die in veiligheid op de eilanden wonen, en zij zullen weten dat ik de Heer. En Ik zal Mijn Heilige Naam bekendmaken te midden van Mijn volk Israël, en Ik zal niet langer ervoor zorgen dat Mijn Heilige Naam wordt ontheiligd, en de volken zullen weten dat Ik, de “Heer, heilig ben in Israël.” (Ezechiël 39:1-2,4,6-7)

Mogen wij het verdienen om deze wonderen met onze eigen ogen te zien!

Bron: aish.com

Gerelateerde berichten

Reageer


veertien + achttien =