In de maand Nissan begint de Uiteindelijke Verlossing

In de maand Nissan

De Thora benoemt dit feest als Chag HaMatzot (het feest van de Matzes), terwijl wij het kennen als Pesach. De term Pesach verwijst naar het voorbijgaan van G’d langs onze huizen in Egypte. Het feest wordt Chag HaMatzot genoemd vanwege de “Mitzvot” (de spelling is hetzelfde als in het Hebreeuws “Matzot”), de voorschriften die we naleven met het eten van Matzot.

De beroemde rabbijn de Ari z’l* wijst erop dat Pesach een samengesteld woord is dat Peh (mond) en Sach (spreekt) betekent, wat aanduidt dat we tijdens de seideravond de geschiedenis van de Exodus opnieuw vertellen.

Bijbel lezen

nissan

Tijdens dit feest lezen we verschillende delen van de Tenach (acroniem voor Thora, Nevi’im [Profeten] en K’tuvim [Geschriften]). Deze teksten behandelen Pesach en de voorschriften van de Joodse wet. Er zijn echter drie uitzonderingen: de Haftara (een hoofdstuk uit de Profeten dat na de Thora-lezing wordt gelezen). Op de zevende dag van Pesach wordt bijvoorbeeld het danklied van David voorgelezen nadat hij gered was van koning Saul. Dit sluit aan bij de Thora-lezing van die dag. Die het gezang van de redding van het Joodse volk na de doortocht door de Rode Zee behandelt.

De Haftara voor de laatste dag (buiten Israël) beschrijft de Messiaanse verlossing. Hiervan zeggen de geleerden dat deze in de maand Nissan zal beginnen. Net zoals de uittocht uit Egypte ook in Nissan begon. Op Sjabbat tijdens Pesach lezen we het Hooglied, dat verwijst naar de bevrijding uit Egypte en benadrukt de diepe verbondenheid tussen het Joodse volk en G’d die ontstond op de berg Sinaï, gesymboliseerd door een prachtige relatie tussen een man en een vrouw.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

  • Rabbi Yitzchak Luria, ook wel bekend als de Ari, was onbetwist de grootste autoriteit in de Joodse mystiek sinds Rabbi Shimon bar Yochai, de auteur van de Zohar, zo’n 2000 jaar geleden. Rabbi Yitzchak Luria stichtte een nieuwe school in het kabbalistische denken, bekend als ‘het systeem van de Ari’, in Safed.

Gerelateerde berichten

Reageer


5 × 3 =