Tsiv’ot Hashem – Het leger van G’d

Tsiv’ot Hashem (letterlijk Leger van G’d) is een organisatie die in 1980 werd opgericht als een jeugdgroep van de Chabad-beweging om Joodse gebruiken bij kinderen aan te moedigen.

Naar mijn mening heeft Tsiv’ot Hashem (het Leger van G’d) vanaf het begin van de oorlog van 7 oktober een veel ruimere betekenis gekregen.  

In de geschiedenis zijn er Joodse soldaten en legers geweest. Hun trouw was niet aan een persoon of heerser.  De Torah leert ons hoe wij ons moeten gedragen in situaties waarin militaire actie noodzakelijk is. Er zijn wetten voor oorlogsvoering. De bekende Rabbi Akiwa wilde Bar Kochba’s “wapendrager” zijn, zoals Maimonides opmerkt in zijn Codex (Hil. Melachim 11:2). Nog een voorbeeld van het leger van G’d was in de strijd van de Maccabeeën tegen de Grieken.  Het woord Maccabi is de afkorting van “Wie is zo machtig als U, o G’d.”

ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה’ מארץ מצרים

het was juist op die dag dat alle tot leger-gevormde troepen van de Eeuwige uit het land Egypte trokken. Sjemot (Exodus) 12:41.

‘Tzivot Hashem’ wordt voor het eerst genoemd in de Thora met betrekking tot ‘leger gevormde troepen’ van G’d die zijn bevrijd uit Egyptische slavernij. 

Het is een vreemde manier om te verwijzen naar ongeveer drie miljoen mannen, vrouwen en kinderen die hun hele leven als slaven in Egypte zijn geweest. De Israëlieten die Egypte verlieten waren zeker geen mariniers!

De Thora verheerlijkt militarisme, oorlog en geweld zeker niet. Integendeel: “De wegen van G’d zijn wegen van aangenaamheid en al Zijn paden zijn vrede.” En, zoals onze wijzen verklaren: “de Thora is gegeven om vrede in de wereld te brengen,” en “er is geen grotere G’ddelijke zegen dan vrede” zoals in de Joodse gebeden staat.

Een leger van kinderen, ouderen, vrouwen en mannen? Wat voor leger is dit?

Men realiseert zich niet dat wij ons momenteel midden in een wereldoorlog bevinden – een oorlog voor het bestaan van de staat Israël, een oorlog voor de waarheid en een oorlog voor de toekomst van de beschaving.

Onze vijanden zijn in de aanval. Sommigen, zoals Hamas, hebben de wapens opgenomen om joden en ieder die’niet Moslim’ is af te slachten. Anderen, zoals de radicaal-linkse media en wetenschappers hebben de universiteiten beïnvloed met anti-semitisme. Zij hersenspoelen de studenten om het westen, Israël en vrienden van Israël te haten.

Overal worden de mensen die trouw blijven aan G’d en de Thora aangevallen. We moeten begrijpen dat de vijanden ons de oorlog hebben verklaard, want als we ons niet realiseren dat we in een oorlog verwikkeld zijn, dan kunnen wij deze oorlog verliezen.

Wij moeten allemaal naar het leger! Welk leger?  Ieder van ons – mannen en vrouwen, jongeren en ouderen – moet naar het Tsiv’ot Hashem (G’ds leger). We moeten vechten tegen de corrupte media, die de waarheid verdraait en de kant kiezen van terroristen. Niemand kan onpartijdig zijn. Het is een strijd voor ons bestaan en voor onze toekomst. Wij hebben iedereen nodig!

Wij moeten strijd leveren waar we kunnen, de Israëlische soldaten zijn in Gaza, wij zijn op sociale media, in onze omgeving en werkplek.

Chajiel – Leger

Interessant is dat het Hebreeuwse woord dat in het vers voor ‘leger van G’d’ wordt gebruikt, Tzeva’ot (leger) maar het woord Chajiel, dat betekent ook leger.

Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg (1785-1865) legt het uit. Het woord Chajiel verwijst naar een leger dat zijn kracht ontleent aan grote aantallen soldaten die de vijanden verslaan. Het woord Tseva’ot verwijst naar een leger dat zijn kracht niet uit aantallen haalt, maar uit gebondenheid en eenheid.

De soldaten van G’d (Tsiv’ot Hashem) zijn bereid zijn hun leven te geven om voor G’d en voor de waarheid te vechten. Het Joodse volk en de vrienden van Israël zijn een minderheid. Wij hoeven niet bang te zijn, want we putten kracht uit onze eenheid en toewijding aan G’d.

 לֹא בְחַיִל, וְלֹא בְכֹחַ–כִּי אִם-בְּרוּחִי, אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת

Niet door militair geweld en niet door fysieke kracht, maar door Mijn Geest, zegt de Eeuwige van de hemelse machten (Tseva’ot). (Zacharia 4:6).

 יְהוָה, יִלָּחֵם לָכֶם; וְאַתֶּם, תַּחֲרִשׁוּן.

 De Eeuwige zal voor u strijden en u zal stil zijn

Gerelateerde berichten

Reageer


vijftien − dertien =