Reb Asher’s woorden in tijd van oorlog

In tijden van spanning en oorlog heeft Reb Asher meerdere malen gewaarschuwd om niet te praten over de vijand en het land.

Omdat deze situaties door de Schepper worden gezonden in de vorm van עת צרה היא ליעקב  “een tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7).

Zodat we wakker worden en tot inkeer zullen komen

Hij is Degene die het signaal en de boodschap stuurt – dat hij de Schepper is.

Hoe dan ook, op dit moment zijn de poorten van de hemel open en er wordt gewacht op ons berouw.

Er is geen groter moment dan dit om een ​​relatie met de Schepper te hebben.

Dichter bij de schepper komen

En als je dan wakker wordt met de oproep “קרבה אל נפשי גאלה ” Kom dichter bij mijn ziel en verlos haar; los mij vrij vanwege mijn vijanden” Tehillim (Psalmen) 69:19.

Zo breng je de realiteit van de bestaande natuur over naar een staat van heiligheid.

Spanning en oorlog zijn de fysieke oorzaken om dichter bij de Schepper te komen.

Maar als in plaats daarvan je steeds over de vijand praat dan geef je hen macht dat zij niet hebben.

En als je je bezighoud met de politieke of militaire situatie dan  geeft het hen macht, dat ook zij niet hebben.

Dan geef je de kracht aan ‘de andere kant’ en het versterkt, G’d Bewaar,  de slechte kant, de vijand.

Dit is de voortzetting van de ballingschap waarbij de realiteit van de Schepper wordt genegeerd.

In plaats van in moet je in een staat van Verlossing leven want zo versterk je de goede krachten. Versterk de goede kant en zo geef je kracht aan de heiligheid.

Dit is de manier waarop wij de taak moeten invullen die G’d ons heeft gegeven. Erken Hem in al uw wegen – בכל דרכיך דעהו Mishlee 3:6

Reb Asher.

Gerelateerde berichten

Reageer


4 × 5 =