Shockbehandeling

Sjofar , shockbehandeling de Rambam schrijft dat het geluid van de sjofar, de ramshoorn, zondaars wenkt om te ontwaken uit hun ‘spirituele’ sluimer en hun bezigheid met nutteloze bezigheden, om zich te wagen aan waar berouw (Hilchos Teshuvah 3:4).

De sjofar verschilt opmerkelijk van het typische muziekinstrument. De geluiden zijn niet rustgevend, kalmerend of melodieus. In plaats daarvan zijn ze ruw, zelfs ongemanierd. Het valt niet te ontkennen dat er iets heel zenuwslopends is aan het rauwe, doordringende geluid van de sjofar. Het is, in de beschrijving van de Rambam, een “schok” voor ons systeem.

Een van de tien redenen voor de sjofar, zoals uiteengezet door Rabbi Saadiah Gaon, is dat het charadah inspireert, waardoor de harten van de luisteraar ‘beven’. In de woorden van de profeet: “Kan er in de stad op de sjofar worden geblazen zonder dat de mensen beven?” (Amos 3:6).

Waarom zou de sjofar gevoelens van angst oproepen? Wat is de oorzaak van dit trillen? Hoe werkt de sjofar als ‘shockbehandeling’?

Het is gebruikelijk dat de hedendaagse mens regelmatig zijn gang gaat, zonder dat er vragen worden gesteld. Hij raakt vaak zo verstrikt in zijn persoonlijke zaken en hectische levensstijl dat hij zelden de tijd of gelegenheid vindt om zich af te vragen of zich te concentreren op waar het leven werkelijk om draait, totdat hij op verontrustende wijze wordt gedwongen ermee de confrontatie aan te gaan.

Het is wanneer de mens zich op een kruispunt in zijn leven bevindt, wanneer er dingen misgaan, wanneer een tragedie toeslaat, of wanneer de mens oog in oog komt te staan met zijn sterfelijkheid, vervolgens ervaart hij dan op ongemakkelijke wijze een “shockbehandeling”.

Wat aanvankelijk als belangrijk werd beschouwd, wordt plotseling onbeduidend, bijna triviaal.

Alle principes en waarden die hij tot nu toe als heilig beschouwde, worden aan de kant gezet. Zijn eerdere fundamenten worden als wankel beschouwd. Hij is, begrijpelijkerwijs, tot op het bot geschokt. Hij beeft omdat zijn bestaan wordt bedreigd.

Een koorddanser die aan een dunne draad tussen twee kliffen hangt, heeft al zijn zintuigen verenigd. Hij zal niets minder dan 100% concentratie nodig hebben. Hoe hij zijn evenwicht kan bewaren is essentieel – want zijn leven hangt ervan af.

Alle andere zorgen – zijn zakelijke bezigheden, investeringen, zijn half kapotte auto, welke kleur behang hij moet kiezen voor de eetkamer enz. – vallen weg. Zijn ‘one-track mind’ is vergrendeld op zijn bestaan.

Zijn leven staat op het spel. Als hij zijn focus zou verliezen, al was het maar voor even, zou de uitkomst fataal kunnen zijn.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

Oordeel

Rosj Hasjana is de Dag des Oordeels. Het is de dag van de schepping van de mens. Het is de dag waarop het individu in de schijnwerpers staat. Ook is het de dag waarop het lot van ieder individu op het spel staat: “wie zal leven en wie zal sterven”.

Het is de sjofar die de mens naar de staat van charadah brengt. Het woord “charad” (waar de titel “chareidi” van is afgeleid) verwijst naar een enorme angst, zodat alle zintuigen van de mens in harmonie zijn om het dreigende gevaar het hoofd te bieden dat zijn volledige, onverdeelde aandacht vraagt.

Dit is de ideale toestand waarin een Jood door het leven gaat in het bevende besef dat één verkeerde afslag zijn geestelijke ondergang kan aankondigen (zie Jesjaja 66:5).

Shockbehandeling

Het is het besef dat – waar de mens zich in een geestelijke slaap bevindt – hij de rauwe klanken van de sjofar nodig heeft om hem terug tot bezinning te brengen. Het is de doordringende “shockbehandeling” van de sjofar die de kracht heeft om ieder van ons geestelijk wakker te schudden om na te denken over wat onze hoogste prioriteiten zijn voor onszelf, voor onze kinderen en voor het Joodse volk.

Het betekent vaak dat we ons waardensysteem moeten verschuiven of opnieuw moeten beoordeelden op de richting van ons leven. En dat we in contact moeten komen met wat echt belangrijk is in het leven.

Rosj Hasjana is de dag waarop de Jood aan het begin van een nieuw jaar G-d tot zijn Koning uitroept. Het ervaren van de shocktherapie is de basis voor een persoon om aan een nieuw leven te beginnen. Bevend voor G-d en zijn leven te leiden om Hem te dienen. (R.Osher Chaim Levin) 

Bron: Laadat.info Met grote dank aan de schrijver.

Gerelateerde berichten

Reageer


2 × 3 =