Thora en uitleg wordt gegeven 1312 voor de gewone jaartelling

1312 V.D.G.J      Thora wordt op de berg Sinai gegeven

De Thora aan het Joodse volk werd gegeven op de berg Sinaï, kort na de uittocht uit Egypte. Het Joodse volk waren slaven in Egypte onderdrukt door de Farao. Moshe leidde het Joodse volk uit Egypte naar vrijheid. Na het oversteken van de Rode Zee en het zien van G’ds wonderbaarlijke redding, bereikten de Joden de berg Sinaï.

Op de berg Sinaï openbaarde G’d zich aan het hele Joodse volk en gaf hun de Thora. Dit was een heilige gebeurtenis waarbij G’d de Tien Geboden en andere wetten aan Moshe bekendmaakte. De Thora bestaat uit richtlijnen voor het Joodse volk om een rechtvaardig, moreel en spiritueel leven te leiden.

De gebeurtenis op de berg Sinaï is het moment waarop het Joodse volk een echt volk werd. Met een unieke verbondenheid met G’d en de verantwoordelijkheid om de Thora te volgen en de ethische en spirituele waarden ervan na te streven.

De openbaring van de Thora op de berg Sinaï wordt beschouwd als een fundamenteel en essentieel onderdeel van de Joodse identiteit en traditie. Het is de verbondenheid tussen het Joodse volk en G’d, en een leidraad voor het leven volgens de Thora’s voorschriften.

Het geven van de Thora wordt elk jaar gevierd tijdens het Shawoe’ot feest, waarop de ontvangst van de Thora wordt herdacht en gevierd als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het Joodse volk.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

Priesters

Toen Moshe de geboden van G’d ontving, kreeg hij ook de uitleg daarbij. Vervolgens vertelde Moshe aan zijn broer Aharon, de vader van de Joodse priesters, wat G’d hem had verteld. Aharon nam plaats aan de rechterkant van Mozes, gevolgd door zijn zonen Elazar en Itamar. Nadat ze hadden geluisterd naar wat Moshe namens G’o’d te zeggen had gingen zij aan de linker- en rechterkant van Moshe zitten, en de ander aan de rechterkant van Aharon.

Daarna kwamen de 70 oudsten van het volk, die de geboden te horen kregen. In totaal hoorde Aharon de geboden 4 keer, zijn zonen 3 keer, de oudsten 2 keer en de rest van het volk 1 keer, rechtstreeks van Moshe zelf. Vervolgens trok Moshe zich terug en herhaalde Aharon de geboden aan het volk. Daarna trok Aharon zich terug en leerden zijn zonen, Elazar en Itamar, het volk de geboden. Ondertussen hadden de oudsten de geboden 4 keer gehoord: 2 keer van Moshe, 1 keer van Aharon en 1 keer van Elazar en Itamar.

Nadat Elazar en Itamar de geboden aan het volk hadden geleerd, kwamen de 70 oudsten en herhaalden alles nog een keer. Nu had het volk de geboden 4 keer gehoord: 1 keer van Moshe, 1 keer van Aharon, 1 keer van Elazar en Itamar en 1 keer van de 70 oudsten. Hierna leerde het volk elkaar de geboden en hielpen de leiders van het volk hen hiermee, totdat iedereen de geboden volledig kende. Ze leerden het volk ook de uitleg die nodig was voor de vele verschillende details van de geboden die door G’d waren gegeven.

De geboden staan in de schriftelijke Thora en zijn verder uitgelegd in de Mondelinge Leer. De Mondelinge Leer werd van iedereen verwacht dat ze dit uit het hoofd kenden.

Het werkt als volgt: een klein voorbeeld heel beknopt:

Gedurende zeven dagen moeten jullie in loofhutten (Soekot) wonen, dat geldt voor elke Jood (Leviticus 23:42). De details van dit gebod zijn verder uitgewerkt. Deze verplichting geldt voor mannen, maar niet voor vrouwen (Soeka 2:8). Zieken en reizigers hoeven zich ook niet aan dit gebod te houden (Talmoed Soeka 4). De soeka moet een dakbedekking hebben van natuurlijke plantaardige producten, geen wol, zijde of gebruiksvoorwerpen. G’d heeft ook bepaald dat je verplicht bent om in de soeka te eten, te drinken. Maar ook te slapen gedurende de zeven dagen van het feest. De binnenkant van de soeka moet minimaal 7 bij 7 handbreedtes zijn en minimaal 10 handbreedtes hoog.

Zo zijn alle alle 613 geboden tot in het kleinste detail uitgewerkt. De opdracht is beknopt beschreven in de Thora. Uitleg hoe de mitswot (opdrachten) moeten worden uitgevoerd is beschreven in de  mondelinge Thora (Misjnàh). En verdere uitleg en discussies staan in de Talmoed.

Mosje heeft vlak voor zijn dood de Thora op 13 rollen geschreven. Iedere stam kreeg een rol en de 13e heeft Mosje aan de Levieten gegeven. Om deze in de   heilige ark te leggen: “Leg deze boekrol naast de verbondskist van de Heer, je G´d, en zorg dat hij daar blijft, als waarschuwing voor het volk”. Devarim/Deuteronomium 31:26.

Let wel dit is een zeer korte uitleg en beschrijving van de relatie tussen de Mondelingen en Schriftelijke Leer.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf × 1 =