ABRAHAM אברהם

1812  V.D.G.J*                  Tijd van Abraham begint

In dezelfde tijd begonnen de culturen van Mesopotamie en Egypte te ontstaan.

Abraham de Hebreeër werd door G’d naar het Heilige Land geleid. Daar werd hij gekozen om de stamvader van het  Joodse volk te worden. Samen met zijn vrouw Sara leerde hij mensen over het bestaan van een G’d. Die één is en niet kan worden gezien. Abraham was de eerste van de aartsvaders, hij wordt door het Joodse volk Avraham Avinoe genoemd, “Abraham onze Vader”.

Abraham staat centraal in de Thora (Bijbel)  in het boek Bereesjiet (Genesis).

Het verhaal begint met een G’ddelijke oproep aan Abraham om ‘ te gaan van je land, van je geboorteplaats en het huis van je vader, naar het land dat ik je zal wijzen’. Abraham wordt gezegend door G’d.

Als Abraham, Sarah en neef Lot aankomen in het land dat G’d hem heeft laten zien (Kanaän), dwingt een hongersnood hen naar Egypte te gaan. Daar wordt de mooie Sara zijn vrouw ontvoerd door de Farao. Nadat de Farao door G’d is gestraft, realiseert Farao zich dat hij te maken heeft met heilige mensen en stuurt ze weg met grote rijkdommen.

Terug in Kanaän maken de herders van Abraham ruzie met de herders van Lot en de twee stemmen ermee in om uit elkaar te gaan, Lot reist naar de slechte stad Sodom.

Gastvrijheid

Abraham en Sara stonden bekend om hun gastvrijheid. Hun tent was aan alle vier de kanten open en reizigers waren welkom om zich op te frissen voordat ze verder gingen. Behalve voor de zorg voor hun fysieke behoeften, zorgde Abraham ook  voor hun geestelijke toestand. Zoals de Talmoed het zegt:

“Abraham, onze voorvader, zorgde ervoor dat de naam van G’d werd uitgeroepen in de mond van alle voorbijgangers. Hoe komt het? Nadat de gasten van Abraham hadden gegeten en gedronken, zegenden ze hem, maar hij zei tegen hen: Heb je gegeten van wat van mij is? Het voedsel dat je hebt gegeten behoort toe aan de G’d van het Universum, dus dank en prijs en zegen Degene die sprak en de wereld tot bestaan bracht.”

Toen Abraham 99 jaar oud was, gebood G’d hem om de besnijdenis te ondergaan en de procedure uit te voeren op alle mannen van zijn huishouden, inclusief de 13-jarige Ismaël.

Oorlog

Er breekt een oorlog uit tussen negen koningen en de inwoners van Sodom worden samen met Lot gevangen genomen. Bij het horen van de nood van zijn familielid, schieten Abraham en zijn dienaar Eliëzer Lot en de andere gevangenen te hulp. Na die overwinning wordt hij begroet door de mysterieuze Melchizedek, koning van [Jeru]salem.

G’ds belofte voor kinderen

G’d herhaalt dan Zijn belofte van veel kinderen, samen met een belangrijke instructie. Abraham, die bekend staat als Abram, krijgt nu de Hebreeuwse letter hee ה   aan zijn naam toegevoegd. En Sarai zal voortaan Sara heten. De subtiele verschillen zijn belangrijk. Abram betekent ‘vader van Aram’, zijn geboorteplaats, wat duidt op een plaatselijke invloedssfeer. Sarai betekent ‘mijn prinses’, maar Sara impliceert dat zij de prinses van iedereen is. Deze naamsverandering veroorzaakte een verandering in het lot, waardoor ze wereldfiguren konden worden wiens spirituele en biologische nakomelingen voor eeuwig zouden blijven bestaan.

Drie dagen later, terwijl Abraham bij de ingang van zijn tent zit, herstellende van zijn besnijdenis, verschijnen drie engelen voor hem, vermomd als mannen. Abraham en Sara strekken zich uit om hen te ontvangen. Abraham slacht een kalf (of drie, volgens de midrasj) en Sara bakt brood. Terwijl de mannen in de schaduw van een boom eten, beloven ze dat Sarah binnen het jaar zal bevallen. Sarah luistert vanuit de tent en lacht.

De vernietiging van Sodom

De engelen vertrekken, maar hun missie is niet voltooid. Twee van hen gaan verder naar Sodom, waar ze worden beschuldigd van het vernietigen van het hele gebied (vijf steden in totaal), dat bol staat van corruptie, diefstal en mishandeling.

G’d spreekt tot Abraham en vertelt hem over Zijn plannen. Abraham smeekt G’d om de vijf steden te redden ter verdienste van 50 rechtvaardige mannen, maar 50 mannen kunnen niet worden gevonden. Abraham gaat door met onderhandelen, maar nadat zelfs 10 rechtvaardige mannen niet kunnen worden gevonden daarna geeft Abraham op. De steden kunnen niet gered worden.

De engelen redden Lot en zijn dochters, maar vernietigen de andere boosdoeners van Sodom, inclusief Lots eigen vrouw, die in een zoutpilaar verandert.

10 Beproevingen van Abraham

10 beproevingen met als hoogtepunt de moeilijkste van allemaal. G’d vertelt Abraham om zijn geliefde zoon Yitschak te nemen en hem te offeren “op de berg die ik zal het je laten zien’, de berg Moria”.

’s Ochtends vroeg gaat Abraham op weg en neemt zijn zoon Yitschak mee (tegen die tijd 37 jaar oud). Ook een mes en vuur en reist naar de aangewezen plaats. Daar aangekomen bindt Abraham Yitschak vast aan het altaar dat hij heeft gebouwd en strekt zijn arm uit om zijn zoon te offeren. Op het nippertje komt er een engel die Abraham zegt te stoppen.

G’d wilde zijn loyaliteit testen en G’d wilde niet dat Yitschak geofferd zou worden. Abraham slaat zijn ogen op en ziet een ram waarvan de hoorns vastzitten in de struiken. Abraham offert de ram in plaats van zijn zoon.

Sara komt te overlijden en Yitschak gaat trouwen.

In plaats van zijn zoon te matchen met een van de afgodische vrouwen van Kanaän. Stuurde Abraham zijn dienaar Eliëzer naar zijn geboorteplaats Aram Naharajiem om een passende bruid voor zijn dochter te zoeken.

Abraham

De Thora beschrijft in groot detail hoe Eliëzer bidt om G’ddelijke hulp. Daarna wordt hij geleid naar Rebekka, de achternicht van Abraham. Ze biedt hem vriendelijk water aan en ook zijn karavaan van dorstige kamelen.

Abraham hertrouwt met een vrouw genaamd Ketoerah, die sommigen identificeren als Hagar en krijgt nog meer kinderen.

Op de leeftijd van 175 jaar sterft hij. En wordt begraven door Isaak en Ismaël in de grot van de Machpela in Hebron.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf + 2 =