Nationale Verzekering: In 2022 leefden 2 miljoen Israëli’s onder de armoedegrens

armoedegrens

armoedegrens
Screenshot YouTube

Volgens gegevens die donderdag zijn gepubliceerd door de Nationale Verzekering, leefden 2 miljoen Israëli’s in 2022 onder de armoedegrens. Hiervan zijn 854.000 kinderen en 212.000 ouderen.

De index “armoedediepte” van de Nationale Verzekering steeg in 2021 van 38,7% naar 39,4%. Deze index maakt het mogelijk om de ernst van armoede te beoordelen.

De hoogste stijging van het armoedeniveau in 2021 werd opgetekend onder senioren. Dit nadat de speciale corona-uitkeringen die in 2020 werden verstrekt, werden stopgezet en de moeilijkheid van die burgers om naar buiten te gaan en te werken toen de epidemie nog hoogtij vierde in het land.

Uitgesplitst naar districten leefde in het district Jeruzalem in 2021 38% van de gezinnen onder de armoedegrens. Ook werd 52% van de kinderen in Jeruzalem als arm gedefinieerd. In het district Tel Aviv daarentegen werd ongeveer 15% van de gezinnen als arm gedefinieerd. En 12% van de kinderen, aldus Channel 12 News.

Toeslagen verhogen?

Op basis van de sociale enquête van het CBS bleek dat meer dan 26% van de huishoudens getuigde dat ze niet alle maandelijkse uitgaven konden dekken, ongeveer 11% stopte met medische behandeling, 7% stopte met het nemen van medicijnen en 5,2% stopte met een warme maaltijd door economische moeilijkheden Volgens een onderzoek van de Nationale Verzekering definieerden in 2022 meer gezinnen zichzelf als arm dan in voorgaande jaren, over bijna alle bevolkingsgroepen heen.

In de Nationale Verzekering markeren ze de inkomensgarantie-uitkering, die al vele jaren niet is gewijzigd, als de minst effectieve uitkering om gezinnen uit de armoede te redden. Gezien de bevindingen beveelt het Rijksverzekeringsinstituut echter aan om de toeslagen te verhogen die als laatste vangnet dienen voor gezinnen met een laag inkomen of gezinnen die tijdelijk in de financiële problemen zijn geraakt: inkomensverzekering, ouderdomsuitkering en werkloosheidsuitkeringen.

De directeur-generaal van de Nationale Verzekering, Yarona Shalom: “De staat Israël zit al jaren op een aanzienlijke achterstand ten opzichte van de overige OESO-landen op het gebied van armoede en ongelijkheid. Het kan niet dat bepaalde uitkeringen lager zijn dan de armoedegrens.” Om de ongelijkheden in de samenleving op te vangen, is het enerzijds nodig om toeslagen te verhogen. En anderzijds hulpmiddelen en hulp te bieden aan gezinnen en individuen die op de arbeidsmarkt zijn maar wier salaris is laag, met de nadruk op de periferie.”

BRON: israelnieuws.nl

Gerelateerde berichten

Reageer


8 + 6 =