Verenigde Naties en de Eindtijd

Een van de tekenen voor de Uiteindelijke Verlossing is dat de volkeren zullen optrekken tegen Jeruzalem. Het lijkt wel alsof de Verenigde Naties hierin een sleutelrol spelen. 

Zoals bekend vangt Israël in de VN veel meer kritiek dan welk ander land ook. Je zou bijna denken dat er honderdduizenden Palestijnen om het leven komen door Israëlische moordpartijen en dat Israël daarom veroordeeld moet worden. Niets is minder waar. Maar in de VN werken verschillende landen samen om hun eigen belangen naar voren te schuiven ten koste van Israël.

Feiten

De ware feiten doen er daarbij niet zoveel toe. De geo-economische en sociale belangen worden veel hoger aangeslagen dan het bestaan van dat kleine landje Israël. Veel landen lijkt Israël een doorn in het oog. Die landen zien de vernietiging van de Joodse staat ook niet als een onmogelijkheid …

De tegenstanders van Israël verwisselen de feiten van de geschiedenis door leugens en verdraaiingen. Dat is tegenwoordig trouwens niet alleen wat Israël betreft het geval. Als landen belang hebben bij het verdraaien van feiten, zullen vele het niet laten. Gebeurt dit ook niet in al in de Nederlandse media?

Ramp

De Verenigde Naties vinden het een goed idee – zo besloot men begin deze maand – om jaarlijks een ceremonie te houden voor de Palestijnse Naqba-dag. Naqba betekent ‘ramp’. Zo noemen Israëls tegenstanders de geboorte van de Joodse staat. De Verenigde Naties hebben besloten om de verjaardag van de Joodse staat als ramp te beschouwen. 

Waren het niet dezelfde Verenigde Naties die de oprichting van de Joodse staat, bijna 75 jaar geleden, hebben goedgekeurd? Blijkbaar hebben ze daar spijt van en is Israël in hun ogen een ramp.

Antisemitisme
Verenigde Naties

Belanden we daarmee niet op het eeuwenoude thema van het antisemitisme, een onderwerp zo oud als het Joodse volk? De Thora leert ons het bekende fenomeen: Esaf soneh l’Yaakov – Ezau haat Jacob. Daarin ligt een sleutel om ook onze tegenwoordige tijd te begrijpen.

Uit Ezau ontsproot het volk van de Edomieten. De Joodse traditie heeft Rome altijd geïdentificeerd met Edom. Het Romeinse Rijk – en daaruit voortgroeiend de Rooms-Katholieke kerk – hebben de basis gelegd voor de tegenwoordige westerse wereld. Jacob (Israël) vertegenwoordigt het Joodse volk.

De haat van de westerse wereld tegen Israël is dus terug te voeren tot Jakob en Ezau! Maar wat is de reden voor die haat?

Ethiek

Door de geschiedenis zien we steeds opnieuw dat als de moraal binnen een samenleving wordt afgebroken, dit samengaat met antisemitisme. Als normen en waarden in de maatschappij verdwijnen, groeit de Jodenhaat. Dit hebben Joden eeuwenlang bij vele volkeren meegemaakt. Egypte, de Grieken, de Romeinen, de kruisvaarders, de Duitsers… En zien we vandaag niet hetzelfde gebeuren in de westerse wereld?

De gemene deler is telkens het verdwijnen van de ethiek of het creëren van een nieuwe ethiek. De regels van de ethiek begonnen te verdwijnen. Alles kon en mocht. Vooral als het ging over het bestaan van G’d en seksualiteit.

Thora

De Thora is de ultieme bron van ethiek in de wereld. De regels van deze ethiek zijn gegeven aan het Joodse volk en gelden voor alle volkeren. Het verbod om te moorden, te stelen, je immoreel te gedragen komen voort uit de Thora.

Als een volk deze regels niet wil accepteren en hun eigen ethiek maakt, dan krijgen G’d en Zijn volk al snel alle kritiek over hen heen. G’d is abstract, dus die kan niet geraakt worden, dus blijft de Jood over om te beschuldigen van alles wat niet in binnen de nieuwe gedachten en ideeën past.

Als de ethiek wegvalt, heeft de leugen vrij spel. Alles wordt acceptabel. Van diefstal tot moord en seksuele ontucht, enz. Hier heeft de Thora geen plaats en dus ook het Joodse volk niet. Zien we de ethiek in Amerika en Europa verdwijnen? Dan zien wij tegelijkertijd een enorme toename van het antisemitisme.

Verenigde Naties

Die verandering van de moraliteit in de wereld en de daarbij horende toename van het antisemitisme lijken we nu terug te zien in de VN. Vele volkeren vragen zich – niet gehinderd door feitenkennis – onbeschaamd af wat het Joodse volk eigenlijk in het land Israël te zoeken heeft.

De belangrijke verklaarder op de Thora, Rashi, stelde de vraag waarom de Thora begint met de beschrijving van de schepping van de wereld en niet met het eerste gebod? Het antwoord is: De volkeren zullen naar het Joodse volk gaan en hen vragen wat hun recht is op het land Israël. Het volk zal antwoorden dat G’d de wereld heeft geschapen en dat Hij besloten heeft het land Israël aan het Joodse volk te geven.

Dit zijn een van de tekenen van de eindtijd die in de Talmoed beschreven staan. 

“Wees niet bang Israël, want Ik ben met je”. (Jesaja 41:10)

Gerelateerde berichten

1 reactie

We snellen naar het einde.
Zach.14
Te dien dage zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan en Hij zal strijden voor Zijn volk, als vanouds.

Reageer


tien − zeven =