Het belang van de Noachieten

De weg van de Noachieten

De Noachieten leven de Noachietische leefregels na die in de Talmoed (mondelinge leer) worden beschreven. Noach, symboliseert de manier waarop niet-joden in harmonie met de Schepper kunnen leven. Zij geloven in een G’d, de Schepper van hemel en aarde en aanvaarden de regels van de Thora.

Alles is een kwestie van timing. De ethiek van de Thora betekent alles voor het Joodse volk en heeft een enorme invloed op de volkeren van de wereld. De oprichting van de staat Israël, het feit dat vele Joden zich in Israel vestigen en de (Baal Teshoeva) beweging van Joden die terugkeren naar de Thora heeft ertoe geleid dat ook de Noachitische gemeenschappen tot bloei komen.

zeven wetten

Als je de Mishna Thora van de Maimonides leert dan zie je dat meteen na het hoofdstuk van de  Joodse Masjieach  het wordt opgevolgd door het hoofdstuk van de zeven Noachietische wetten. Deze volgorde geeft aan dat naarmate we dichter bij het Messiaanse tijdperk komen, steeds meer niet-Joden de waarheid van de Thora waarderen.

Het Joodse volk zijn de Thora leraren voor de mensheid. Voor het geloof in een G’d. De mensen uit de volkeren die dit leren worden Noachieten genoemd.

Ooit van Startrek gehoord?

Star Trek de bekende televisie serie dat enorm populair is geweest. De meeste mensen realiseerden zich niet dat er een filosofie achter deze t.v. serie was. We hebben het allemaal gezien.  Op de brug van het beroemde ruimteschip was er altijd een  gemengde bemanning van veel verschillende nationaliteiten en halfbloed aliens. Alle verschillende mensen werkten samen om hetzelfde doel te bereiken, werelden te ontdekken en zelfs het helpen van het onbekende werelden om deze tot goede samenlevingen te maken.

De Zeven Geboden van onze Schepper zijn ontworpen en passen bij elk volk en elke cultuur. De Noachietische geboden helpen de wereld om goede plek te zijn. De Noachieten weten dat als men de wereld wil verbeteren de erkenning van en het geloof in G’d onmisbaar is.

Voor veel Noachieten betekent het een begin van een nieuwe weg met een bijzondere binding met het Joodse volk. De Noachieten zijn onmisbaar en misschien wel de sleutel tot de oplossing van de grote problemen in de wereld waarmee wij in deze tijd geconfronteerd worden.

De Noachitische Geboden zijn:

  1. Gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te stellen en in stand te houden om de volgende verboden te kunnen handhaven.
  2. Verbod om de Schepper te vervloeken of Zijn Naam te gebruiken of om (iets van) het geschapene te vervloeken.
  3. Verbod op afgoderij (schepselen dienen of aanbidden).
  4. Verbod om te moorden.
  5. Verbod op onzedelijkheid zoals incest.
  6. Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren.
  7. Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier.

Gerelateerde berichten

Reageer


dertien − tien =