We hebben alle reden om ongerust te zijn

G’D vrezen

Wij maken ons zorgen over de economie en inflatie, over klimaatverandering, Covid en andere gezondheidsproblemen.  Wij maken ons ongerust over de oorlogen Oekraïne en Israël en zijn vijanden, zorgen over de verdeeldheid en polarisatie in ons land.

In de gebeden van Rosh Hashana staat de volgende tekst: “Alstublieft G’d, laat ons vrezen”

Een beroemd psychiater zei eens aan Rabbijn Soloveitchik: “waarom wordt er gebeden voor meer vrees, ons doel is toch om geen vrees, zorgen en ongerustheid te hebben?”

De Rabbijn antwoordde: “ieder mens worstelt met angst. Sommigen zijn bang dat ze niet zullen slagen in hun carrière, anderen over het verliezen van hun rijkdom. Sommige mensen zijn bang voor ziekte, of bang voor het klimaat”.

“ Ik ben geen psychiater,” zei de rabbijn, “maar er is maar een mogelijkheid dat je de kleinere angsten kan wegvagen en dat is door middel van de vrees voor G’d. We vragen G’d om Hem te vrezen omdat Hij in controle is van al onze angsten en problemen”.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

Welke gedachten? Ongerust?!

Er zijn twee soorten angst en zorgen. We maken ons ongerust over dingen die wij niet onder controle hebben, omdat ze niet onder onze controle zijn  en de zorgen die wij wel onder controle hebben. We maken ons zorgen over hoe goed we zullen presteren, voldoen aan de verwachtingen, schieten we tekort of doe ik het goed? Kunnen we alles aan wat op onze weg komt? Wat als we falen?

Wil je succes hebben dan moet je de negatieve en angstige gedachten vervangen door zelfverzekerde en positieve gedachten. Je gedachten veranderen van negatief naar positief is iets dat we ons leven lang moeten trainen.

G’d vraagt ​​niets dat je te boven gaat.

De Thora vertelt ons:

14 Want het gebod is volkomen binnen je bereik, om het uit te voeren met je mond en met de overgave van je hart.  (Dewariem 30:14)

Maar hoe zit het met de zorgen als het gaat om onszelf en hoe goed we zullen presteren?

De Torah leert ons dat als we in paniek raken en merken dat we falen of als we ergens tegenop zien en alles zo ver weg als de hemel lijkt. Dan moet je weten “dat het heel dicht bij je is. In je mond en in je hart, om het te doen.”

Op Rosj Hasjana wordt van ons verwacht om na te denken over onszelf en verantwoordelijkheid te nemen voor je daden.

Weet dat G’d vergevingsgezind, verdraagzaam en barmhartig is, dit is onze geruststelling en bemoediging.  

Gerelateerde berichten

Reageer


negen − drie =