De ‘Drie Weken’ van rouw zijn weer aangebroken

De Drie Weken is een jaarlijkse rouwperiode die in de zomer valt. Het Joodse volk rouwt om de vernietiging van de Heilige Tempel en de nog steeds voortgaande ballingschap.

Deze periode begint op de 17e van de Hebreeuwse maand Tammoez, een vastendag die de dag markeert waarop de muren van Jeruzalem in het jaar 69 van de gewone jaartelling door de Romeinen werden gebroken.

Het bereikt zijn hoogtepunt en eindigt met het vasten van de 9e Av, de datum waarop beide heilige tempels zijn verbrand. Dit is de treurigste dag van de Joodse kalender. Het is ook de datum waarop vele andere ongelukken  met het Joodse volk gebeurden.

Andere rampen die op 9 Av zijn gebeurd:

  • De spionnen zijn na hun bezoek aan het Heilige Land teruggekomen met slechte berichten over het land en de inwoners.
  • Beide tempels zijn vernietigd op dezelfde datum
  • Het gevecht om Beetar was verloren
  • De Romeinen hebben de tempel tot de grond vernietigd
  • De Joden zijn uit Engeland verdreven
  • De Joden zijn uit Spanje verdreven – Inquisitie
  • Het begin van beide wereldoorlogen.

Er zijn verschillende tekenen van rouw die in acht worden genomen tijdens deze drie weken.  Haar wordt niet geknipt,  je koopt geen geen nieuwe kleren en je luistert niet naar muziek. Verder zijn er geen feesten zoals bruiloften.

De 17e van Tammoez

17 Tammuz is een vastendag, waarbij de Joden van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken. Het vasten herdenkt vijf tragische gebeurtenissen die op deze datum plaatsvonden, waaronder het breken van de Stenen Tafelen door Mozes en het doorbreken van de muren van Jeruzalem.

De Negen Dagen

De laatste Negen Dagen van de Drie Weken zijn een tijd van intensievere rouw. Vanaf de eerste dag van de maand Av tot en met de negende dag van de maand eet het Joodse volk geen vlees. Ook drinken we geen wijn, trekken we geen schone kleren aan (tenzij het natuurlijk extreem vuil is). Daarnaast maken we het huis niet schoon (wel voor de sjabat) en doen we geen was.

De 9e van maand Av

Negen Av is een strenge  vastendag. Het begint bij zonsondergang van de vorige avond. In de synagogen lezen we klaagliederen. Naast vasten onthoud het Joodse volk zich van alle plezier waaronder: wassen, lotions of crèmes aanbrengen, leren schoenen dragen en echtelijke relaties. Tot de middag zitten we op de grond of op lage krukjes.

‘s Middags wordt de rouw minder. Sommige Joodse gemeenschappen hebben de gewoonte om hun huis grondig schoon te maken ‘want de komst van de Masjieach’ kan echt niet lang meer duren en dan willen wij zeker dat onze huizen schoon zijn voor zijn ontvangst.

Pas de dag na 9 Av ‘s middags worden alle regels van rouw opgeheven.

Hopelijk zal de Masjieach snel komen en de negende Av zal veranderen van een rouwdag naar een feestdag.

Gerelateerde berichten

3 reacties

Geweldig ik wil ook mee doen ik hou van het joodse volk

Peter C van den Berg

Zeer indrukwekkend om te lezen en te weten wat dit nou precies inhoudt… dank voor dit artikel….

Op deze manier komt de geschiedenis echt tot leven. Ook een bezinning voor ons . Laten we dicht bij Gods woord blijven. En Hem danken voor Zijn trouw aan het Joodse volk en aan ons ;Hem blijven loven en prijzen dat Hij nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen. Laat dat een troost zijn voor een ieder die Zijn naam aanroept

Reageer


4 − 2 =