Wat leert het Jodendom over politieke onrust?

politieke onrust. “Zoek de vrede van de stad waarheen Ik u als gevangene heb weggevoerd en bidt tot G’d; want als daar vrede is dan zal jij ook vrede hebben”. Jeremia 29:7

De profeet Jeremia is de bron waarvan het Joodse volk leert dat men moet bidden voor de vrede in de plaatsen wij zij wonen tijdens de ballingschap. 

Ook in Nederland is het de gewoonte dat  in elke synagogue een gebed wordt uitgesproken voor het welzijn van de staat en zijn leiders, de regering. 

We vinden hetzelfde idee in de Pirké Awot – Spreuken der Vaderen , maar deze keer met een scherpe waarschuwing voor het alternatief dat daar wordt beschreven: 

Rabbi Chanina, de assistent-hogepriester, zei: “Bidt voor het welzijn van de regering, want als men geen vrees heeft voor de overheid, dan zou elke man zijn naaste levend opslokken.” Pirké Awot (Spreuken der Vaderen 3:2).

Rabbijn Menachem M. Schneerson, de Lubavitcher rebbe heeft een belangrijke lering hieruit getrokken.

De Talmoedische geleerde rabbi Chanina werd vervolgd, gemarteld en uiteindelijk gedood door de Romeinen die regeerden over het land Israël. Ondanks alles heeft hij zijn leerlingen geleerd dat zij moeten bidden voor het welzijn van de regering!

Waarom? 

Omdat het alternatief – anarchie – veel erger is.

Anarchie is een aanval op het fundament waarop de samenleving zelf is gevestigd.

Zonder respect voor de wetten van een samenleving en het politieke proces waardoor ze tot stand komen – ook in Europa.

Een samenleving moet gebaseerd zijn op de principes van geloof en vertrouwen in G’d. Anders zal men zich vrij voelen om alle mogelijke middelen om hun eigenbelang te bevorderen. Ongeacht het effect dat dit op anderen kan hebben. 

Uiteindelijk heeft niemand baat bij anarchie, ook de anarchist niet. 

In de woorden van de Rebbe in 1968: “Door daden van geweld en vernietiging verlaat men het pad van gerechtigheid en het resultaat is vernietiging van zijn familie en uiteindelijk van zichzelf”. 

Anarchie is gevaarlijk en men mag het niet toelaten. Het verzet tegen anarchie is belangrijk voor iedereen die een goed en productief leven wil leiden.

Dit idee, dat wetteloosheid uiteindelijk zelfdestructief is, kan een aanzet zijn voor positieve veranderingen in ons persoonlijke leven. In je prive leven kan je ook als anarchist leven. Zonder wetten en zonder regels, ook voor jezelf mag je dit niet toelaten omdat het effect destructie is.

Laten we G’d vragen. Waar we ook leven in de wereld en ongeacht onze politieke mening,  voor het welzijn van het land  waar we wonen  voor de verbetering van ons volk en de hele wereld.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf × vijf =