De realiteit van Masjieach, Rabbi Shimon, Lag Ba’Omer

Deze week viert het Joodse volk over de hele wereld het leven van een man die letterlijk in de toekomst leefde: rabbi Shimon!

Lag BaOmer, de 33e dag van de Omer-telling, is de dag van het overlijden van Rabbi Shimon bar Yochai, die ongeveer 1900 jaar geleden, vijftig jaar na de vernietiging van de tweede Tempel geboren is.

Overdracht

Rabbi Shimon is de schrijver van de Zohar (het meest elementaire boek van Kabbala), Mechilta (een centraal midrasj-werk) en honderden wetten en leringen die in de Talmoed worden aangehaald. Hij speelde een fundamentele rol in de geschiedenis van de overdracht van de Thora door de eeuwen heen, zowel in zijn “geopenbaarde” (d.w.z. talmoedisch-halachische) verklaringen als in zijn mystieke-kabbalistische verklaringen.

Als er één ding is dat Rabbi Shimon bar Yochai’s leven kenmerkt, dan is het dat hij in een andere realiteit leefde dat voor de meeste mensen een toekomst visie is. Hij leefde in de realiteit van de tijd van Masjieach, de messiaanse wereld van verlossing, harmonie en perfectie. Van Rabbi Shimon wordt gezegd dat voor hem de Heilige Tempel nooit werd vernietigd  en dat het  Joodse volk nooit  in galoet (lichamelijke ballingschap en spirituele vervreemding) was gegaan en dat de wereld de G’ddelijke perfectie van het tijdperk van de Masjieach had bereikt.

Een verhaal van de Midrasj (Vertellingen):

Er was eens een volgeling van Rabbi Shimon die was weggegaan uit het Heilige land en is teruggekomen als een rijk man. Toen de andere volgelingen dit zagen werden zij jaloers en wilden ook naar het buitenland gaan. Rabbi Shimon wist hiervan. Hij nam ze vervolgens mee naar een vallei tegenover Meron en zei: ‘Vallei! Vallei! Word gevuld met gouden munten!” De vallei begon vol te stromen met gouden munten voor alle leerlingen van Reb Shimon.

Rabbi Shimon zei tegen zijn volgelingen: “Als het goud is dat jullie willen, hier is goud; neem het voor jezelf, maar weet dat als je het nu neemt je het deel van je belonging in de toekomstige wereld neemt. Want de beloning van de Thora is alleen in de komende wereld.” (Midrasj Rabba, Shemot 52:3)

De Lubavitcher Rebbe legt de diepere betekenis van dit verhaal uit:

geheim en bedrog

De Thora is de blauwdruk van G’d voor de schepping van de wereld. De Thora is het kanaal waarlangs alle vitaliteit en levensonderhoud van de schepping van Boven komt en naar beneden stroomt. Alles in onze wereld, van de meest verheven spirituele zegeningen tot de wereldse rijkdom die in de vorm van gouden munten komt. Dit alles komt door de Torah. Onze wereld is een alma d’shikra, een plaats van geheim en bedrog. Wij ontvangen alles, maar de bron blijft verborgen. We zien het resultaat, maar hebben op zijn best slechts een vertekend beeld waar het vandaan komt.

In onze realiteit is het mogelijk dat iemand die zijn leven aan Thora wijdt hij schijnbaar in armoede leeft en iemand die het Thora leven verlaat schijnbaar rijkdom verwerft. De Thora is de bron van al het goud in het universum.

Dat is onze wereld. De toekomstige wereld van de Masjieach is een wereld van waarheid. Een wereld waarin de Hand zichtbaar wordt waar oorzaak duidelijk is en de bron van alles onthuld wordt zonder vervorming.

Goud

In de Toekomstige Wereld is het duidelijk zichtbaar dat zelfs fysiek goud uit de Thora stroomt.

Rabbi Shimon bar Yochai leefde in die toekomstige realiteit. Zijn volgelingen waren niet op dat hoge spirituele niveau en leefden in de huidige wereld.

De volgelingen van Rabbi Shimon maakten zich ongerust. Toen ze zagen dat wat zij zagen in strijd was met de waarheid zoals ze die kenden. Het verontrustte hen dat een collega die de studie van de Thora had opgegeven rijk werd terwijl zij die er dag en nacht mee bezig waren armoede leden – ondanks het feit dat ze wisten dat de Thora het kanaal is van alle wereldse zegeningen.

Daarom liet Rabbi Shimon hen de Toekomstige Wereld zien. Hij liet zijn leerlingen de wereld zien waarin hun leraar woonde en als ze er zelf niet in konden wonen en er geen toegang toe hadden, zouden ze het tenminste zien.

Rabbijn Menachem Schneerson – Lubavitcher Rebbe.–

Gerelateerde berichten

Reageer


6 − drie =