Mezoezot , heb je ze wel eens gezien?

Mezoezot. Vast wel, het is een houten, metalen of plastic koker. Dat de rechterkant van de deurpost van een Joods huis is bevestigd. De koker is alleen de bescherming voor het perkamenten rolletje dat er in hoort te zitten. De kokertjes kunnen heel simpel zijn in de uitvoering. Maar er zijn ook kokers die heel mooi zijn ontworpen zelfs van zilver en goud.

De mezoeza (Mezoezot, meervoud) – perkamenten rolletje

Waarom: Het ophangen van een mezoeza aan onze deuren vervult een bijbels gebod. Ook heeft het een belangrijke boodschap en biedt een unieke dienst aan de bewoners van onze huizen.

Het jodendom is niet beperkt tot de diensten in de synagogen. We streven naar spiritualiteit, zelfs binnen het comfort van ons huis. De mezoeza op de deurpost herinnert je eraan dat G’d en Zijn  Thora ons altijd vergezeld.

De Joodse wijzen leren ons dat een mezoeza de unieke eigenschap heeft om de bewoners van het huis te beschermen. (of de bewoners nu binnen of buiten dat huis zijn.) De mezoeza kan worden vergeleken met een ‘helm’ dat ons beschermt tegen de gevaren om ons heen.

Mezoezot
Wat staat er op geschreven?

Op het perkamenten rolletje als je het ontvouwd dan zie je een met de hand geschreven tekst dat met inkt is geschreven.

Zoals alle voorwerpen binnen het Jodendom moet de mezoeza kosher zijn.

Het perkament moet komen van een rein dier zoals dat in de Thora wordt voorgeschreven.  De schrijver van het rolletje ‘de Sofeer’ moet een persoon zijn die G’dvrezend is. Ook moet hij zich aan de wetten van Thora houden. De tekst moet heel nauwkeurig zijn geschreven. Er mag geen letter missen en de letters moeten helemaal los van elkaar staan en mogen elkaar niet aanraken.

ש

Op de achterkant van het rolletje is het woord Sha-dai geschreven een van de namen van G’d. Deze drie letters vormen een acroniem voor de Hebreeuwse woorden Shomer daltot Yisrael, “Bewaker van de deuropeningen van Israël.” Als je hebt gemerkt dat mezoeza-doosjes vaak versierd zijn met de letter sjien , komt dat omdat deze naam van G’d met sjien begint.

De tekst: Op  het rolletje staan de woorden van het Shema gebed. (Dewariem (Deuteronomium) 6: 4-9 en Dewariem (Deuteronomium) 11: 13-20).

Bescherming: De mezoezot geven G’ddelijke bescherming

Terwijl alle mitswot worden uitgevoerd om de opdrachten van G’d te vervullen, heeft het aanbrengen van een mezoeza aan de deuropening van je huis het extra voordeel van G’ddelijke bescherming voor het huis en zijn bewoners.

Volgens de Talmoed: “Een koning van vlees en bloed zit in zijn paleis en zijn dienaren bewaken hem van buitenaf. Bij G’d daarentegen zitten Zijn dienaren binnen in hun huizen en Hij bewaakt hen van buitenaf.” (Talmoed Avoda Zara 11a)

De tekst in de Mezoezot:

Hoor, o Israël: De Heer is onze G’d; de Heer is één.

En u zult de Heer, uw G,d, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw vermogen. Deze woorden, die ik u heden gebied, zullen op uw hart zijn. En u zult ze uw zonen onderwijzen en erover spreken wanneer u in uw huis zit, en wanneer u onderweg bent, en wanneer u neerligt en wanneer u opstaat. U zult ze tot een teken op uw hand binden, en zij zullen tot sieraad zijn tussen uw ogen. En u zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Het zal zijn, als u luistert naar Mijn geboden die Ik u vandaag gebied om de Heer, uw G’d, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, Ik zal de regen van uw land geven op zijn tijd, de vroege regen en de late regen, en u zult uw graan, uw wijn en uw olie inzamelen. En ik zal gras op uw veld geven voor uw vee, en u zult eten en verzadigd worden.

Vervolgens:

Pas op dat uw hart niet wordt misleid en u zich afwendt en vreemde goden aanbidt en u voor hen  onderwerpt. En de woede van de Heer zal tegen u ontbranden, en Hij zal de hemel afsluiten, en er zal geen regen zijn, en de grond zal zijn opbrengst niet geven, en u zult spoedig vergaan van op het goede land dat G’d u gegeven heeft. U zult deze woorden van Mij op uw hart en op uw ziel leggen, en ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen tot versiering tussen uw ogen zijn.

En u zult ze uw zonen leren om met hen te spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u onderweg bent en wanneer u gaat liggen en wanneer u opstaat. En u zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven, opdat uw dagen toenemen en de dagen van uw kinderen, op het land dat de Heer aan uw voorvaderen heeft gezworen, als de dagen van de hemel boven de aarde.

   

Gerelateerde berichten

1 reactie

Kunt u mij misschien antwoord geven op een vraag waar ik al lang mee rondloop? Waarom wordt de mezoeza altijd lichtjes scheef aan de deur bevestigd? Nooit loodrecht verticaal, maar altijd een beetje diagonaal. Wat is daar de bedoeling of symboliek achter? Het Jodendom kennende moet daar een welbepaalde reden achter zitten.

Reageer


acht + twaalf =