Laat G’d je zorgen dragen – Dubno Maggied

In Tehiliem (Psalmen) staat:  “Werp uw last (zorgen) op G-d en Hij zal u ondersteunen.”

Zorgen – Verhaal

De bekende  Maggied (verteller) van Dubno vertelde bij wijze van analogie het volgende verhaal:

Een arme man liep met een hele zware tas op zijn rug. Terwijl hij met zijn loodzware tas aan het lopen was kwam een rijke man met een mooie koets voorbij. De rijke man zag hoe de arme man aan het sjouwen was. Hij stopte de koets en bood de man een lift aan. De arme man stapte in de koets en reisden verder. Na enkele ogenblikken zag de rijke man dat zijn gast zijn zware tas nog steeds op zijn rug had.

‘Mijn vriend,’ zei hij, ‘waarom zet je de tas niet op de grond? Waarom houd je hem nog steeds vast? Je hoeft het hier niet op je rug te dragen’.

‘Het is echt heel sympathiek dat je mij een lift geeft,’ zei de arme man.

‘Ik wil niet dat je ook mijn tas voor mij moet dragen.’

‘Dwaas,’ zei de rijke man. “Mijn paarden trekken het gewicht van je tas of je het nu wel of niet vasthoudt. Het maakt geen verschil, zet het neer!”

Zorgen – Uitleg

De Maggied legde uit dat veel mensen zich gedragen als die arme man. Velen dragen onnodig zware lasten in het leven. We moeten ons realiseren dat G’d ons draagt, laat Hem ook jouw lasten dragen.

De Midrasj Tehilliem, die commentaar geeft op deze zin, merkt op dat G’d anders is dan de mens.

Als iemand zijn medemens om een ​​gunst vraagt dan zal hij dat waarschijnlijk graag doen, maar wanneer het hem een ​​tweede en derde keer wordt gevraagd, dan zal hij waarschijnlijk toestemmen maar hij zal veel minder enthousiast zijn. Bij de vierde keer dan is het genoeg en hij zal zeker weigeren.

G’D is anders!

G’d is niet zo. Elke keer als we “onze last (zorgen)” op G’d werpen,  reageert Hij gunstig. Niet alleen raakt Hij niet uitgeput door onze herhaalde verzoeken om hulp, integendeel – Hoe meer wij Hem aanroepen komt G’d dichter bij ons. Hij heeft lief als we Hem om gunsten vragen en hoe meer we vragen hoe meer Hij van ons houdt.

Soms zijn wij in een moeilijke situatie en vragen ons af hoe het zal aflopen; de situatie lijkt onmogelijk. We hebben geluk dat we ons voor hulp tot G’d kunnen wenden. Zoals de Thora zegt, wanneer we Hem aanroepen, wacht Hij gretig om ons te helpen.

Soms voelen we ons overrompeld we hebben te veel te doen en zijn gestressed.

Voorbeeld

Zo vertelde iemand mij dat hij extra verantwoordelijkheden kreeg op het werk en de situatie onmogelijk werd. Er waren niet genoeg uren in de dag om alle taken af te maken.

Plotseling kwam er een periode van twee uur vrij die hij had gereserveerd voor een apart project. Dit was zeker de Hand van G’d.  Hij had toen alle tijd om alles voor elkaar te krijgen. Geen last is te zwaar voor G’d. We hebben te allen tijde de grootste bron van hulp die voor ons beschikbaar is.

Soms denkt men: “Ik wil Hashem hier niet mee lastig vallen, het is een te onbeduidend probleem.” Er bestaat niet zoiets als een te triviaal probleem.

We kunnen Hem elke “vracht” brengen die we hebben. En hoe meer we voor Hem hebben om te “dragen”, hoe meer Hij bereid is op zich te nemen.

Als we ons bezorgd en angstig voelen, toont dit aan dat we nog steeds onze tassen vasthouden en weigeren ze neer te zetten en G’d ze voor ons te laten dragen. Hoe meer we op Hem “zetten”, hoe meer “verantwoordelijkheid” Hij als het ware bereid is op zich te nemen. we moeten onze tassen neerzetten en G’d zal ze graag voor ons dragen.

Gerelateerde berichten

Reageer


elf + zes =