Maccabi is niet wat je denkt

Maccabi. Wie is zoals U onder de machtigen, o G’d

Mi kamocha be’elim Hashem –  Sjemot 15:11

Chanoeka

De geschiedenis van het Chanoeka verhaal vertelt ons over de oorlog van een kleine groep dappere Maccabeeërs die vochten tegen een overmacht van Grieken. Het was oorlog maar ook een cultuur oorlog. Een oorlog waar het ging om het geloof en vertrouwen in G’d.

Het wonder van Chanoeka gebeurde aan het begin van de oorlog tegen Grieken een teken voor de Maccabeeërs dat zij het het juiste aan het doen waren. Het kleine licht in de duisternis was de hoop voor de Maccabeeërs. Het vertrouwen in G’d, dit vertrouwen dat het Joodse volk honderden jaren door ellende en verdriet heeft geleid.

De naam van G’d is verborgen in de namen en gebeurtenissen van Chanoeka. De mystici leggen uit dat het woord Maccabi de numerieke waarde 72 heeft (מ=40, כ=20, ב=2, י=10), wat verwijst naar de 72-letterige G’ddelijke naam¹.

Corona

In het jaar 2021 kunnen we wel zeggen dat de Covid ons leven bepaald. Overal, binnen de familie en bij onze kennissen, vrienden, op ons werk en in de winkels. Elke dag opnieuw is het in het nieuws, wel lockdown/geen lockdown, wel vaccinatie/geen vaccinatie, wel respect voor elkaar/geen respect voor elkaar.

We laten ons leven  door de Covid bepalen. Nu dat het Corona virus en zijn variaties al anderhalf jaar bestaat vraag ik mij af hoe we verder moeten gaan? Hoe kan ik ondanks deze nieuwe realiteit gelukkig en blij zijn? Waar is het licht in deze duisternis?

De oplossing is vertrouw op G’d net zoals de Maccabeeërs. Toch is dat niet zo eenvoudig omdat je natuurlijk niet kan zeggen ‘ik vertrouw op G’d’ en intussen ben ik bang of ik breng mezelf in gevaar door niet op te letten en regels niet in acht te nemen.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>
Zonder G’D?

Het vertrouwen in G’d dat is iets dat je alleen heel overwogen kan doen want we kunnen het verwarren met losbandigheid. Is het doel werkelijk ‘agenda 2030’ of is het doel ons te realiseren dat onze samenleving zich van G’d heeft ontdaan en G’d vervangen heeft met andere ideeen zoals de wetenschap?

Wij moeten ons verdiepen in de feiten en niet laten leiden door door angst. Zo  geeft G’d in Zijn grote barmhartigheid ons duidelijkheid wat wij moeten doen, zoals de vaccinatie- wel vaccineren/niet vaccineren deze beslissing moet komen nadat wij G’d verzocht hebben om wijsheid en deze wijsheid verkregen hebben uit betrouwbare bronnen.

Op dezelfde manier toont G’d ons wat wel- en wat niet mag. Als de naam van G’d geschrapt wordt dan verdwijnt hiermee de zegen die op ons rust. Met de toestroom van de duizenden ‘vluchtelingen’, de Covid paniek en corruptie kan de hele samenleving ontwricht worden.

Maccabi. De Maccabeeërs zijn ons tot voorbeeld, zij vochten voor hun normen en waarden een kleine groep tegen een sterke vijand de Grieken. De oorlog is gewonnen door het simpele vertrouwen in G’d. 

¹ Als we de expliciete naam nemen, deze opsplitsen in factoren en de gematria-nummers toevoegen, krijgen we het nummer 72: י (10), י-ה (15), י-הו (21), יה-וה (26) 10 + 15 + 21 + 26 = 72 wat 72 de namen van de Schepper zijn.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf × twee =