Hebben de Noachitische geboden betekenis in de moderne wereld?

De moderne wereld ondergaat enorme veranderingen, het zijn turbulente tijden waarin velen van ons niet weten wat waar en onwaar is. Het is een uitdaging waarbij wij ons afvragen wat en waarom wij doen wat we doen, wat zijn onze normen en waarden, wat is de basis van onze beslissingen? In de Joodse leer en filosofie zijn de antwoorden te vinden. 

De Joodse geleerden leren ons dat we aan de  vooravond staan van een nieuw tijdperk voor de mensheid, een tijd waarin we eindelijk in vrede zullen leven en de wereld gevuld zal zijn met G’ddelijke wijsheid. Tot die tijd is de turbulentie groot.

Eeuwenlang hebben de Joden de Noachitische geboden niet kunnen uitdragen tussen de mensen waar zij woonden in de Diaspora. De tijden zijn veranderd ook door het internet zijn mensen over de hele wereld makkelijk bereikbaar. Er zijn vele rabbijnen waaronder de bekende Rabbijn Menachem Schneerson zt”l, de Lubavitcher Rebbe die het aanmoedigen dat de Noachitische wetten  bekend worden gemaakt, zodat de wereld zich kan voorbereiden op tijden van vrede en wijsheid, die hopelijk snel zullen komen.

Waarom heten deze wetten de “Noachitische wetten”?

Deze wetten heten Noachitische wetten omdat ze het erfgoed zijn van de mensheid van onze oudste voorouder Noach. De hele mensheid zijn afstammelingen van Noach, die de zondvloed heeft overleefd dus zijn alle mensen vandaag de dag Noachiten.

De Joodse traditie vertelt dat zes van deze wetten aan aan  Adam de eerst mens zijn gegeven. Een zevende wet, het verbod om de ledematen van een levend dier te eten, werd aan Noach opgedragen toen de mensheid vlees mocht consumeren.

Meer dan zeven Noachitische wetten voor de moderne wereld

Het zijn zeven algemene principes die in detail moeten worden uitgewerkt.

Deze wetten omvatten het beoefenen van naastenliefde en daden van vriendelijkheid. En ook het eren en respecteren van ouders, gebed tot G’d en contemplatie van Zijn wijsheid en grootheid.

Dit betekent ook dat we ons niet roekeloos mogen gedragen tegenover de prachtige schepping dat aan de mens is toevertrouwd.

Wie hoort de Noachitische wetten in acht te nemen?

Niemand hoeft zich te bekeren. Of lid te worden van een bepaalde kerk of tempel om zich aan deze principes en wetten te houden. Het is belangrijk om ze te houden omdat dit is de wil van G’d is.

Iedereen die zich om die reden aan deze basisregels houdt – ongeacht ras, nationaliteit of cultuur – wordt als een rechtvaardig persoon beschouwd en krijgt het eeuwige leven bij het verlaten van deze wereld.

Gerelateerde berichten

Reageer


13 − 7 =