Wat zullen de goyim (niet-Joden) zeggen? – Noachidische Geboden deel IV

“Zo spreekt HaShem Tzevaos: In die dagen zullen tien mannen (goyim) uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen aan de tzitzit van een Joodse man en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat G-d met U is”– Z’charyah 8:23

Inleiding

Al sinds het begin van de mensheid zoeken we al naar vragen als ‘waarom we bestaan.’ Vanaf het begin van de tijd heeft de mensheid altijd een pad gehad om te volgen, om te bestaan en te kunnen communiceren met G’d en de wereld waarin wij leven. Velen van ons zijn met goede intenties van dit pad afgedwaald, en volgen nu verkeerde richtingen.

Maar door de hele geschiedenis zijn er altijd G’d vrezende mensen geweest die nooit van het pad zijn afgedwaald. Deze mensen hebben verschillende namen gehad soms werden ze gewoon  “G’dvrezenden” genoemd, en anders ook wel “proseliet van de Poort” tijdens de tempelperiodes. Deze mensen worden ook wel “Bnei Noach” genoemd. Bnei Noach is Hebreeuws voor “Kinderen van Noach.” Om precies te zijn, zijn alle niet-Joden (goyim) Noachieden, echter niet alle niet-Joden houden zich aan de Noachidische geboden. Helaas zijn er veel misverstanden ontstaan over de Bnei Noach, ik hoop dat ik met dit verslag deze misverstanden kan ophelderen.

7 basis wetten

De Bnei Noach hanteren zeven algemene basis geboden. Deze geboden waren gegeven aan Adam HaRishon, de eerste G’d vrezende mens en aan Noach. Noach onderhield de zeven geboden en het geloof in één G’d. Het doel van het vervullen van de Zeven geboden is om een moraal en een bloeiende maatschappij op te bouwen. Het is een manier om Joden toe te laten en te helpen om de Torah te vervullen. Daarom is het van belang dat de niet Joden de Zeven Geboden accepteren en ook het fundamentele belang van de Torah gaan beseffen.

Laatst hoorde ik een rabbijn vertellen over een lied dat wij altijd zingen met Simchas Torah (vreugde der wet). Met simchas Torah dansen wij met de Torah rollen, en zingen we: “Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mi’yerushalayim.” Vanuit Zion zal de Torah uitgaan, en het woord van G’d vanuit Yerushalayim. Een prachtige profetie die is opgeschreven door één van onze grootste profeten. Maar wie zeggen dit? Zeggen wij – het Joodse volk – dit? Nee, degenen die dit zeggen, zijn de goyim, de niet – Joden, die smachten naar onderwijs. En het woord van de G’d van Ya’akov.

Ik heb voor dit artikel een aantal rabbijnen geraadpleegd en om hun advies gevraagd, ook zij waren het ermee eens dat er een enorme honger naar de Torah is onder de niet-Joden. En zoals je hier kunt lezen, is bekeren tot het Jodendom niet nodig, men hoeft geen Jood te worden om een rechtvaardig mens te zijn (onze rabbijn zegt: “Keep the Seven; go to Heaven). En we zullen in dit verslag zien dat het Noachidische concept ook in de Christelijke Bijbel voorkomt…

“rechtvaardige mensen van alle volkeren hebben deel aan de volgende wereld.” –

Sanhedrin 105a

www.noachieden-online.nl

Y. Schukkmann

Gerelateerde berichten

Reageer


1 × 3 =