Gematria juist of onjuist?

Gematria. Mozes laat in het laatste lied het Joodse volk weten om de woorden van Thora serieus te nemen:  “Nemen jullie alle woorden ter harte, waarmee ik jullie vandaag gewaarschuwd heb, opdat jullie als opdracht aan je kinderen zullen doorgeven alle woorden van deze Thora stipt na te komen. Want het is voor jullie niet iets zonder inhoud, integendeel het is jullie leven…” (Dewariem, Deuteronomium 32:46-47).

De Ba’al HaTurim (Rabbi Yakov ben Asher, 1269-1343) merkt hier op dat op een dieper niveau de woorden ” want het is voor jullie niet iets zonder inhoud,” verwijzen naar gematriot, de numerieke berekeningen en wiskundige codes die zijn ingebed in de Thora deze komen voort uit de goddelijkheid en precisie van de Hebreeuwse taal. Veel mensen nemen de gematria niet serieus of  denken dat het onwerkelijk of kunstmatig is, iets waar iedereen alles kan vinden wat hij zoekt. Niets is minder waar. Hoewel sommigen de gematria op onjuiste manieren hebben misbruikt, is er een legitiem systeem.

Gematria – Wiskunde van het ouderschap
Gematria

We beginnen met wat eenvoudige wiskunde en werken ons omhoog. De Thora begint met ons te vertellen over de eerste mensen, Adam en Eva. Zij zijn de ouders van ons allemaal. Het woord voor een vader in het Hebreeuws is av (אב), met een numerieke waarde van 3; het woord voor een moeder is em (אם), met een waarde van 41. Samen brengen vader en moeder een kind voort, jeled (ילד), met een waarde van 44.

Dit is dezelfde waarde als die van bloed (דם) , want de ouders verstrekken alleen het fysieke lichaam van het kind. Het is G’d die de G’ddelijke, unieke ziel toevoegt, en dit is de letter alef, waardoor de totale waarde op 45 komt, wat de numerieke waarde heeft van adam (אדם), een compleet mens. De alef vertegenwoordigt God om een ​​aantal redenen, waaronder dat zijn waarde één is, en de letterlijke betekenis van alef is “hoofd” of “meester”. Meer diepgaand leert de oude Sefer HaTemunah dat een alef is samengesteld uit een vav en twee joeden, met een waarde van 26, gelijk aan Gods onuitsprekelijke naam (יה-וה).

De letter alef bestaat uit twee joeden en een vav. Elke joed heeft een waarde van 10, terwijl vav een waarde heeft van 6, dus een totaal van 26.

Gematria – rol van vader en van moeder

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het veelzeggend dat “vader” 3 is en “moeder” 41. De rol van de man bij de eerste productie van het kind is alleen om het zaad te leveren. De rol van de vrouw is om het zaadje te ‘ontkiemen’ en het tot een echt persoon te vormen. Voor de man houdt het werk dus in wezen op wanneer het embryo wordt verwekt. Wetenschappelijk gezien kan het tot 3 dagen duren voordat sperma na de copulatie de eicel ontmoet. Op dit punt is de man een “vader”.

De vrouw neemt het dan over. We weten dat het rond dag 40 van de zwangerschap is dat de eerste neuronen vorm beginnen te krijgen in de ontwikkelende baby. Ons bewustzijn wordt gegenereerd door neuronen, die rond dag 40 vorm beginnen te krijgen. (Op dit punt beginnen ook de eerste pre-hartcellen samen te trekken.) De Joodse geleerden  wisten dit en zeiden dat de foetus vóór dag 40 te vergelijken is met “water”, en daarna krijgt het de status van een levend wezen (Jebamot 69b). Op dit punt wordt de vrouw als een “moeder” beschouwd. Nogmaals, we zien dat de wiskundige precisie van “moeder” in het Hebreeuws een waarde heeft van 41. Dat is de dag vanaf wanneer een zwangere vrouw als moeder wordt beschouwd.

Gematria – generaties

Nu, de eerste ouders waren Adam en Eva, en hun verhaal begint met de hele Tenach. Rav Yitzchak Ginsburgh wijst er prachtig op dat het hele verhaal van de Tenach in totaal 64 generaties omvat. Dat is, ongelooflijk, de som van Adam (45) en Eva (19) is 64! Van die 64 generaties gaf God de Torah aan de 26e generatie (natuurlijk). Vanaf de eerste proto-Jood, Abraham, tot de geboorte van David – die uiteindelijk heel Israël verenigde, Jeruzalem als hoofdstad vestigde en de eeuwige dynastie oprichtte – waren er 14 generaties. Dit is de waarde van “David” (דוד)!

Wiskunde

Op dezelfde manier dat het universum zelf volledig wiskundig van aard is, en alles kan worden beschreven met getallen, vergelijkingen en formules, is ook de Torah wiskundig van aard en kan worden beschreven met getallen. De Thora zelf zinspeelt hier vaak op en geeft lange lijsten met getallen die misschien betekenisloos lijken: waarom de precieze levensduur van alle oude figuren in Genesis vastleggen en ze opsplitsen in vreemde stukjes cijfers, in plaats van slechts één cijfer te geven.

(Bijvoorbeeld, Sara’s leven staat weer gegeven als 100 jaar, en 20 jaar en 7 jaar – waarom niet gewoon 127 jaar zeggen?) Waarom zou je een uitgebreide boekhouding geven van de exacte aantallen en gewichten van elk item in de Mishkan? Waarom zijn er zoveel verschillende tellingen? De Torah vertelt ons om aandacht te besteden aan getallen. In feite stelt de Talmoed (Kiddushin 30a) dat de eerste wijzen van het jodendom Sofrim werden genoemd. Dat betekend “Tellers”, omdat ze de Thora numeriek analyseerden.

En dus becommentarieert de Ba’al HaTurim de woorden “want het is geen leeg ding voor jou” om te leren dat gematriot echt geen leeg ding is, dus wees niet zo snel om het weg te poetsen. Hij bewijst het prachtig, en terecht, door aan te tonen dat de numerieke waarde van de uitdrukking “want het is geen leeg ding voor jou” (כִּי לֹא-דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם) 679 is, de waarde van gematriot (גימטריות)! Met numerieke precisie benadrukt de Torah dat gematriot geen lege zaak is.

Aangepast en vertaald van https://www.mayimachronim.com/mind-blowing-gematriot/

Gerelateerde berichten

Reageer


zes + 10 =