Onvruchtbaarheid en Emoena

Onvruchtbaarheid. Het gebed ANA BEKOACH is het gebed waarbij wij G’d verzoeken onze smeekbeden te accepteren, hoor onze kreten, Degene die het verborgene kent. ”יודע תעלומות שועתנו קבל ושמע צעקתינו”

De Arizal* schreef de verklaring op deze woorden: de eerste letter van elk woord heeft dezelfde numerieke waarde heeft als het woord  רשות – (resjoet)  toestemming.

Dat betekent dat we moeten weten dat ook al heeft de dokter toestemming gekregen om te genezen, we G’d moeten smeken om duidelijkheid over de medische feiten die de dokters niet kennen  –  ‘Hij die het verborgene kent’.

Onvruchtbaarheid

Artsen doen hun best met de informatie die ze krijgen, maar ze weten niet alles. Zo ontving Rabbijn  Eliezer Shiek een brief van een radeloze vrouw die hem vertelde dat de artsen de hoop hadden opgegeven dat ze ooit een kind zou kunnen krijgen.

Hij antwoordde: “De artsen kregen alleen toestemming om te genezen, ze kregen geen toestemming om de hoop op te geven. Blijf bidden en blijf jezelf verbeteren.”

Ik ontving onlangs een brief van een vrouw wiens dochter een soortgelijke ervaring heeft gehad. Ze schreef dat haar dochter, die we Sara zullen noemen, zeven jaar geleden getrouwd is en in haar eerste huwelijksjaar, G’ddank, is bevallen van een gezonde baby. Alles was goed en soepel verlopen ze hoopte niet lang daarna nog een baby te kunnen krijgen, maar dat is niet wat er gebeurde.

Na een jaar ging ze naar de dokter om te kijken wat het probleem zou kunnen zijn. Ze onderging verschillende behandelingen maar niets hielp. De diagnose was ‘onverklaarde onvruchtbaarheid’. Vier jaar lang had ze meer vragen dan antwoorden. De artsen wilden haar uitgebreid verder onderzoeken, waar Sara mee instemde, maar ze wilde te wachten tot ze terugkwam van een reis naar Israël.

Vertrouwen
Onvruchtbaarheid

Daar ontving ze zegeningen van grote rabbijnen en heeft veel gebeden. Een Rebbetzin (wijze vrouw) zei aan  haar: “Je Emoena (vertrouwen) in G’d gaat bepalen of je een kind krijgt, niet de voorspelling van een dokter. Bid tot Hem en vertrouw op Hem en je zal gezegend worden met een baby.”

Deze boodschap nam Sara heel serieus. Sara vervolgde haar medische onderzoeken, uiteindelijk vertelde de arts haar: “Wat we dachten dat het probleem was, was onjuist, je hebt een veel groter probleem.”

Sara zei: “Het kan niet zijn dat ik zo onvruchtbaar ben. Ik heb een kind.”

Ze kreeg die dag te horen dat de kans dat ze ooit weer zwanger zou worden minder dan 1% was.

Pijnstiller

Een paar weken later ontving de moeder van Sara een telefoontje van haar dochter en ze zei dat ze vreselijke hoofdpijn had. De moeder zei: ” Neem een pijnstiller”. Sarah antwoordde: “Maar mam, dat kan ik niet. Want misschien ben ik zwanger? Een pijnstiller is misschien niet veilig om tijdens zwangerschap te nemen.”

Haar moeder onderbrak haar en zei: “De kans dat je zwanger bent is heel klein dus neem gewoon de pijnstiller.”

Sara zei: “Weet je niet meer wat de Rebbetzin ons heeft verteld? Dat G’d is de enige die de leiding heeft en Hij kan alles doen.”

Onvruchtbaarheid negeren. De moeder beeindigde het telefoongesprek en belde haar man en zei: “We hebben een probleem, onze dochter negeert het feit dat ze geen kinderen kan krijgen.”

Haar man zei tegen haar: “Nee, ze ontkent niet. Ze heeft pure Emoena (vertrouwen in G’d) en G’d zal haar Emoena belonen.”

twee jongetjes

Twee weken later belde Sara haar moeder met de mededeling dat ze er achter was gekomen dat ze zwanger was. En negen maanden later kreeg ze een prachtige baby. Maar daar eindigde het wonder niet. Toen deze kleine jongen slechts 5 maanden oud was, ontdekte Sara dat ze opnieuw in verwachting was. Ze is net bevallen van haar derde zoon.

*Arizal: Isaac (ben Solomon) Luria Ashkenazi (1534 – 25 juli 1572) algemeen bekend als “Ha’ARI “[3] (betekent “de Leeuw”), “Ha’ARI Hakadosh” [de heilige ARI] of “ARIZaL”. Hij was een vooraanstaande rabbijn en joodse mysticus in de gemeenschap van Safed in de regio Galilea in het Ottomaanse Syrië, nu Israël. Hij wordt beschouwd als de vader van de hedendaagse Kabbalah, zijn leringen worden luriaanse Kabbala genoemd. De werken van zijn discipelen brachten zijn mondelinge leringen op schrift. Elke gewoonte van de Ari werd onder de loep genomen en velen werden aanvaard.

De ARI stierf op 25 juli 1572 in Safed en is begraven op de oude Joodse begraafplaats, Safed.

Bron: https://itorah.com/daily-emunah/lecture/permission-to-heal/1182

Gerelateerde berichten

Reageer


7 − zeven =