Over Emoena (vertrouwen in G’d) in verwarrende tijden. Deel II

Ik heb van de lezers interessante vragen ontvangen over het eerste artikel van ‘Emoena (vertrouwen in G’d) in verwarrende tijden’. Lees hier de vragen en antwoorden:

Emoena: “Hoe kan je je eigen keuze overwinnen?”

Je eigen keuze blijft altijd bestaan, dat is een gegeven. De vraag is ‘wat is je eigen keuze’. Volgens rav Asher die zich altijd gebaseerd heeft op de chachamim zoals de Pri Haarets, Ba’al Shem tov enz. Is keuze niet anders dan JE WIL. Datgene wat in je verlangen/gedachten is, dat is je keuze en dat komt neer op datgene wat je wil, dat is de vrije wil. Dus eigenlijk is je vrije wil een relatief begrip omdat elk mens geconditioneerd is, in zijn leefsituatie en alle andere omstandigheden.

De reden dat je leeft en sterk bent heb je te danken aan de levenskracht die van G’d ontvangt – (als je dit weet) dan heb je je eigen vrije keus overwonnen!

Het moment dat je je realiseert dat je levenskracht niet van jou is dus onze eigen levens realiteit van Hashem (G’d) is. Dit betekent dat je totaal gebonden bent Hashem daardoor ben je niet afhankelijk van ‘je eigen vrije keus’ (je wil), maar je bent instaat om je daarboven te verheffen en de wil van Hashem te doen.  De wil van Hashem wordt jou wil. Zo heb je je eigen vrije wil overwonnen. En dan is je leed niet voor niets maar alles heeft een bedoeling en de bedoeling is dat we dan contact leggen met de Allerhoogste.

Emoena: Wat bedoel je met ‘de G’ddelijke ballingschap’?? Gewoon de vierde Romeinse ballingschap?  Is er ook een niet G’ddelijke ballingschap?

Wat is de essentie van ballingschap? Het resultaat van de ballingschap is dat we geen Beth Mikdash hebben en dat we ons in de ‘Romeinse ballingschap’ bevinden.

Je hebt gelijk, maar dit zijn alleen de lichamelijke symptomen van de ballingschap. De essentie van ballingschap is dat we zijn afgesneden van de Shechina. Dit betekent dat onze neshamot niet hetzelfde intensieve contact heeft met de Shechina om te weten waarom er allerlei dingen gebeuren. Een spirituele blindheid, duisternis is naar de wereld gekomen. Dit is de ware ballingschap waarvan de Romeinen en de vernietiging van de Beth Hamikdash niks anders dan de ‘lichamelijke’ symptomen zijn.

De spirituele symptomen van de ballingschap zijn o.a.: gebrokenheid, gebrek aan simcha, mentale pijn, verdriet, eigenlijk alle emotionele mankementen die wij kennen.

Daar schrijft rav Asher ‘laat je leed niet voor niets zijn geef het niet aan verdriet en zwarte bitterheid’. Want deze mentale moeilijkheden zijn niet anders dan de sleutel waarmee je contact legt met Hashem. Onze gevoelens en emoties zijn de instrumenten waarmee wij contact leggen met Hashem door onze problemen en gevoelens aan Hem voor te leggen erover te spreken met Hashem. Dan krijg je een ander perspectief van de ervaringen van de moeilijkheden. 

Gerelateerde berichten

Reageer


4 × drie =