Als je per ongeluk iemand helpt

per ongeluk
‘….wanneer je een schoof in het veld vergeet…’ [Ki Teitzei 24:19]

Waarom zou een persoon gezegend worden voor het uitvoeren van een mitswa? Als hij onbewust – en zelfs onwillig – geld op de grond laat vallen, dat later door een arme persoon wordt gevonden? [zie Rasji v.19]

Het chassidische denken legt uit dat elke Jood, ongeacht zijn status en positie, in wezen bereid is om alles te doen wat hem wordt opgedragen door onze Torah. Het feit dat hij soms kan worden beïnvloed om iets anders te doen, is omdat zijn bewuste toestand kan worden beïnvloed door externe druk die gemoedstoestanden en zelfs gedrag veroorzaakt dat in strijd is met zijn essentiële aard [Rambam, wetten van echtscheiding 2:20]

Daarom, als hij een mitswa uitvoert. En die niet bewust bedoeld was, is het niettemin een handeling die consistent is met zijn innerlijke, onderbewuste verlangen. Wat hier feitelijk is gebeurd, is dat zijn onderbewustzijn zijn acties rechtstreeks heeft kunnen beïnvloeden, zonder door de bewuste staat te gaan.

Dus als een persoon geld laat vallen dat later door een arme persoon wordt gevonden. Dan heeft hij een actie gedaan die in overeenstemming is met zijn ware, innerlijke verlangen om G-d te dienen. En daarom wordt hij daardoor gezegend.

Gebaseerd op Sefer Hama’amarim Mehukat vol 5 p 50 Lubavitcher Rebbe

Blogger Annie zei…

Per ongeluk gevonden

vele jaren geleden… toen ik nog maar 12 jaar oud was… waren wij heel arm, ik liep in het  bos dicht bij ons huis en zag een biljet van $ 20,00 op de grond liggen er was niemand in de buurt… ik raapte het op, huilde en bedankte HaShem voor het zorgen voor ons gezin en rende naar de winkel en kocht zoveel mogelijk boodschappen en rende naar huis en vertelde mijn familie hoe HaShem voor ons had gezorgd, alle meisjes huilden over hoe G’d voor ons zorgde… dit was in de jaren 60.

Tot op de dag van vandaag, meer dan 50 jaar later, we zijn die dag en die opwinding nooit vergeten… waakt G’d over ons en ik bid dat die persoon die zijn $ 20,00 verloor  gezegend was…. Waargebeurd verhaal… Baruch HaShem

Bron: Shiratdevorah.blogspot.com

Gerelateerde berichten

Reageer


20 + 1 =