Woede

Wat leert het Jodendom over boosheid en wat kan helpen om woede aanvallen en ergernis te voorkomen? Het is iets waar we allemaal wel last van hebben.

Elke ochtend en avond zeggen we in het gebed van de Shema Jisraeel (Hoor Israel) dat G’d Eén is. G’d is het enige realiteit ​​– (een od milvado) er is niets buiten Hem. G’d  onderhoud voortdurend de schepping en zonder Zijn voortdurende infusie van levenskracht zal alles ophouden te bestaan.

Afgod

De Joodse geleerden leren ons dat woede wordt vergeleken met afgodenaanbidding. Aanbidding van afgoden is geworteld in de verkeerde overtuiging dat er iets buiten het G’ddelijke bestaat, dat iets anders onafhankelijke controle kan hebben. Dit is de antithese van de eenheid van G’d.

Bijvoorbeeld: als de bus niet stopt en ik kom te laat op mijn werk, dan komt dat niet door de  buschauffeurs. De buschauffeur is slechts een afgezant om de wil van G’d uit te voeren. G’d  besloot dat ik te laat moest zijn. Elke gebeurtenis komt van G’d. Als ik dit vergeet dan word ik het slachtoffer van woede.

Naast het bovenstaande zijn er een aantal factoren die bijdragen aan iemands neiging voor boosheid. 1. Ego/arrogantie want alles moet gaan zoals ik dat wil. 2. Weinig zelfvertrouwen/gevoel van “ik functioneer niet goed” 3. Onevenwichtige eigenliefde – Ik doe alles wat goed voor mij en waarvan ik beter kan worden.

ikke ikke ikke

Bijvoorbeeld winnen, bezittingen vergaren, eer en prestige, uiterlijk succes enz. Dit bedekt mijn innerlijke pijn ‘dat ik niet lekker in mijn vel zit’. Als iemand niet krijgt wat hij wil dan wordt hij boos. Je moet je eigen kwetsbaarheid onder ogen kunnen zien.

Het constant succesvol zijn is de slechte eigenschap die fungeert als een beschermende dekmantel tegen je innerlijke  pijn.

Als je jezelf aanleert dat alles van G’d komt, verschuift je focus van het ‘ik’ naar iets dat groter is dan jezelf – de Schepper. Je voelt je niet alleen kalm maar je krijgt meer zelfvertrouwen en je leert anderen en jezelf te accepteren.

De Tzemach Tzedek leerde dat ‘ohr’, licht, heeft de numerieke waarde van raz, geheim. Wie het ‘geheim’ kent dat in alles zit, kan verlichting brengen. Je zal meer  empathie hebben en begrip voor anderen. Verandering in je gedrag is een proces en dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar met geduld, doorzettingsvermogen en zorg zal het gebeuren.

Aharon Smith

coachinandcounseling@gmail.com

Chabad weekly

Gerelateerde berichten

Reageer


dertien − zeven =