Over Emoena in verwarrende tijden

Emoena = Het simpele vertrouwen op G’d

We leven in een tijd van enorme verwarring, iedereen vraagt zich af waar wij op af stevenen. Geen wonder want onze onzekerheden zijn groot en we weten niet wat goed is en wat niet goed is. We hebben te maken met klimaatverandering, Corona, woke, overstromingen, ultra rechts en ultra links. In Nederland zijn de politici niet in staat om een coalitie te vormen. En sowieso vragen wij ons of de democratie nog wel een echte democratie is.

Kortom we leven in onzekerheid.

Het Joodse volk leeft al generaties lang in onzekerheid, wat kunnen we van dit oude volk leren? Dat is natuurlijk het eenvoudige geloof in G’d. Hoe zit dat?

De legendarische rabbijn van onze generatie. Rabbijn Asher Freund zt”l schreef het antwoord op de vraag wat de weg is naar het eenvoudige geloof in G’d.

Beste Vriend,

De ware weg is de weg van eenvoudig geloof. Allereerst moet een mens simpel geloven dat alles wat hij meemaakt zichtbaar en bekend is bij de Schepper van alle werelden, omdat alles van Hem komt en het zeker is dat Hij al je problemen kent.*¹

De vraag is: wat is het doel van G’d dat Hij ons problemen geeft?

G’d is goed en Hij is goed voor iedereen en daaruit zal geen kwaad en goed voortkomen.*² Alles wat er in de wereld gebeurt is tot in de perfectie uitgemeten. Daarom kunnen we geen vragen stellen want dit is het simpele geloof in G’d.*³

Zielen

Alle zielen die binding hebben met de G’ddelijke ballingschap hebben ontberingen, met het doel dat ze zich zullen versterken in geloof en gebed om redding te brengen aan vele duizenden Joden en de mensheid die verbonden zijn met deze zielen. Zij hebben veel moeilijkheden op hun weg zodat zij zich door middel van hun gebed in vreugde zich kunnen sterken. Dit heeft enorme invloed op de troost en steun voor allen die verbonden zijn met de binding van de onze ziel. Deze zielen brengen redding voor de hele wereld.

De reden dat je leeft en sterk bent heb je te danken aan de levenskracht die van G’d ontvangt – (als je dit weet) dan heb je je eigen vrije keus overwonnen!

Ketting

Laat je leed niet voor niets zijn geef het niet aan verdriet en zwarte bitterheid (de arme ziel). Want dit is helemaal niet de weg van het simpele geloof! Jullie lijden is de ketting waarmee je contact legt met de Allerhoogste.

Met het lijden kom je tot het begrip van de oneindigheid van G’d.

Gezegend zijn de zielen die dit begrijpen, ze hebben het voorrecht dit te weten en erkennen dat al het lijden de moeite waard was om tot dit inzicht te komen, op deze manier komt de redding met alles.

Dit is een lange – maar veilige weg, er bestaat geen andere weg. Al aan het begin van deze weg voel je dat je wordt geholpen. “Op de weg die een persoon wil gaan – daarin wordt hij geleid” daarom moet je sterk zijn om niet gebroken zijn! Je zal gered worden met de hulp van G’d om vervolgens met vreugde de wonderen van G’d aan iedereen  te vertellen

Uit trouwe vriendschap

A. Freund

De voetnoten zijn een toevoeging van mij om deze moeilijke tekst wat begrijpelijker te maken.

*¹ Om tot het simpel geloof in G’d te komen moet je allereerst je eigen bestaan, de natuur en alles wat om je heen is bestuderen. Om je zo te kunnen realiseren dat alles onderdeel is van de schepping. Jijzelf bent onderdeel van de schepping. Dit is een realisatie die je eigen moet maken en dit is een ontwikkeling van jezelf.

*² Dit principe is onderdeel van intensieve studie, want wij vragen onszelf de hele tijd af “wat voor G’d is dit, die dit allemaal toelaat?” “Waar was G’d tijdens de Holocaust?” Als wij geen anwoord kunnen vinden op al onze moeilijke vragen dan is G’d de eerste van wie wij afstand willen nemen, maar dat zal ons niet helpen op onze zoektocht naar een gelukkig leven. Een eerlijke en oprechte innerlijke zoektocht naar het G’ddelijke is moeilijk, vooral omdat wijzelf de echte waarheden over onszelf niet onder ogen willen zien en wij willen vooral geen conclusies trekken want dat zou wel consekwenties kunnen hebben voor ons gedrag dat niet overeenkomstig met de opdrachten van het G’ddelijke.

*³ Omdat het ver boven ons menselijk verstand is.

Gerelateerde berichten

Reageer


12 + 3 =