De halve Sjekel en ’the New World Order’

New World Order. De nieuwe maand Adar – Poerim komt eraan!

Nieuwe maan

Dit jaar valt Rosj Chodesj (de nieuwe Joodse maand) Adar op vrijdag en Sjabat dus behalve  de wekelijkse parasja (afdeling uit de Thora) en Rosh Chodesj (nieuwe maand)-lezing, lezen we deze week ook een extra gedeelte genaamd “Parasjat Shekalim“.

In de weken voorafgaand aan Poerim en Pesach zijn er een aantal aanvullende lezingen die de belangrijkste gebeurtenissen rond de feestdagen benoemen. Een van deze lezingen is Shekalim, letterlijk “shekkels”, waar we vertellen hoe de Joden elk een halve shekel moesten geven om een volkstelling te houden.

De Thora verbiedt het tellen van zielen om verschillende redenen, waaronder het simpele feit dat mensen niet als getallen behandeld mogen worden. Dus elke volwassen Joodse man gaf een halve sjekel (een “vervanging voor de ziel” zoals de Torah zegt), met als resultaat de inzameling van ongeveer 300.000 shekels zilver.

Poerim

In het Poerim-verhaal lezen we hoe Haman beloofde de koning 10.000 kikar zilver te betalen. Hiermee wilde hij de uitroeiing van het Joodse volk financieren. Eén kikar is gelijk aan 3000 shekel, wat betekent dat Haman 30 miljoen shekel verzamelde voor zijn ultieme doel, de uitroeiing van het Joodse volk. In die tijd was dit een enorm groot bedrag.

Hoe kreeg Haman dit bedrag bij elkaar? Rabbijn Ovadia Josef legt het uit: De Perzische en Babylonische zakenlieden verloren in die tijd hun inkomen omdat de Joodse ballingen waren gekomen en zij begonnen hun eigen zaken op te zetten die heel succesvol waren.

De Perzen en Babyloniërs konden niet concurreren met de Joden. Haman vertelde de zakenlieden dat hij ervoor kon zorgen om van de  Joden af te komen. Het enige wat hij nodig had was een beetje financiële steun. Deze zakenlieden deden graag mee en gaven geld voor dit doel.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>
Geld

Daarom staat er in de  Megilla (rol van Esther):  ‘Haman zegt: “Ik zal tienduizend kikar zilver betalen aan al ‘jadee osee hamelacha’  [door de hand van diegenen die zaken doen].”‘ (Esther 3: 9)

Zonder dat geld zou er geen Purim-verhaal zijn!

Dit is een klein voorbeeld van hoe de het geld – sjekel – historische gebeurtenissen bepaalt. We leren hierbij dat  grootste deel van de geschiedenis het resultaat is van economie, zaken en dus geld.

Binnen het Jodendom is er veel gebaseerd op het herdenken van gebeurtenissen uit een ver verleden. We denken ook na over de financiële aspecten van die oude gebeurtenissen.

De de basis voor deze gebeurtenissen zijn natuurlijk volledig spiritueel. Alleen de manier waarop ze tot actualisering worden gebracht, is financieel.

Nummers

Hierop wordt gezinspeeld door de taal van de Thora. De numerieke waarde van het woord sjekel (שקל) 430 is, gelijk aan nefesh (נפש), “ziel”.

In de Talmoed staat vermeld dat geld is als zoez, letterlijk “bewegen”.

Geld is de belangrijkste ‘beweger’ van de geschiedenis.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis waar geld een centrale rol speelde.

In onze modern tijd is het niet anders. Geld leid tot macht en in onze modern wereld wordt er veel gesproken over ’the Great Reset’. Het oude economische systeem werkt niet meer of niet goed en hiervoor moet een ander systeem worden bedacht. Dan zijn we al gauw bij een ‘New World Order’ beland. Deze veelal bepaald wordt door de grote bedrijven en de aller rijksten van de wereld. De nieuwe toren van Babel, waarbij de mensheid opnieuw probeert om net zo groot te zijn als G’d want tenslotte brengt de wetenschap, economie, klimaatbeheersing, de ultieme gelijkheid tussen de volkeren en rassen de oplossing voor de problemen in de wereld.

Totdat ook dit systeem in rook op zal gaan.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijftien − acht =