Derde maaltijd?! Wat moeten we doen? Eindtijd 2012 (deel 3)

Rebezin Esther Jungreis
S’oeda Sjeliesjiet – de derde maaltijd op sjabbat.

Op sjabbat worden drie maaltijden gegeten. Vrijdagavond, sjabbat ochtend na sjoel en de derde maaltijd in de late namiddag vlak voor zonsondergang. Deze drie maaltijden symboliseren de drie aartsvaders, de drie delen van onze geschriften Thora, Profeten en de Geschriften en de herinnering aan het manna dat G’d ons in de woestijn heeft gegeven. [Sjemot (Exodus) 16:25] .

Deze derde maaltijd is een gunstige tijd voor gebed. En tot op de dag van vandaag, als ik mijn ogen sluit, hoor ik de zoete stemmen van mijn lieve vader en mijn geliefde man zaliger en alle gemeenteleden die samen psalm 23 zongen, de psalm die traditioneel wordt gezongen tijdens deze derde maaltijd.

Mijn Herder

“G’d is mijn Herder, mij zal niets ontbreken …”. De taak van een herder is nederig en eenzaam. Dag in dag uit, dwaalt hij van plaats naar plaats, op zoek naar weide voor zijn kudde. Koning David aarzelde niet om naar G’d te verwijzen als een herder, want hij zag dat G-d’s liefde alles omvattend is als het gaat om de zorg voor zijn kinderen. Wat een prachtige en versterkende gedachten – het maakt niet uit in welke richting ons leven gaat, zelfs als we in een verraderlijke vallei lopen overschaduwd door de dood ook dan hebben we niets te vrezen, want G’d, onze Herder, G’d zal er altijd zijn om ons te leiden naar groenere weiden ook al kunnen wij de weide niet meteen als groen herkennen.

Het is moeilijk te begrijpen hoe het eten van een derde maaltijd, het zingen Psalm 23 en het bespreken van woorden van de Thora zo een ontzagwekkende kracht heeft dat het ons kan beschermen tegen het leed van de barensweeën.

We leren hier een grote les. De eerste twee sjabbat maaltijden eten we terwijl we nog honger hebben, maar na een feestelijke ochtend maaltijd, zijn we nauwelijks in de stemming voor nog een maaltijd. Dus deze maaltijd is niet om onze honger te stillen. Integendeel, het is om de sabbat te vieren en haar lof te zingen, hiermee bevat de derde maaltijd alle anderen maaltijden van sjabbat.
De derde maaltijd is symbolisch voor omzetten van de lichamelijke naar het spirituele want uiteindelijk is het ons doel geestelijke wezens te worden en om onszelf te bevrijden van de beperkingen van het materialisme. Onze generatie is helemaal geobsedeerd van materialisme en de jacht van genot.

Masjieach

Je kunt je natuurlijk afvragen: “Waarom moeten we barensweeën hebben voor de komst van de Masjieach? Waarom kan hij niet gewoon zijn aanwezigheid aan te kondigen? De Messiaanse periode zal zijn zoals de derde maaltijd op sjabbat, als we om de tafel gaan zitten om onze spiritualiteit te vieren en niet om onze honger te stillen, niet voor lichamelijk genot en niet voor het materialisme.

Om dit te laten gebeuren zullen wij al onze moderne middelen die wij liefhebben moet loslaten. Alle ‘lege’ organisaties waarin wij vertrouwen moet wegvallen. Dit uiteenvallen van al onze zekerheden dat zien wij vandaag gebeuren. Regeringen, economie het valt allemaal weg en we voelen ons in ons dagelijks leven niet meer zo zeker. Terrorisme is onderdeel van ons dagelijkse leven en geen leger of politie kan ons garanderen dat wij geen gevaar lopen.

Hierbij komen ook de constante natuurrampen – tsunami’s, aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, overstromingen. Het uiteenvallen van de Euro en de Dollar. Dictators worden verwisseld door islamitische fanatici, kortom we zien de vervulling van de profetieën.
Onze verdediging is verdwenen, we zijn kwetsbaar en bang en vragen ons af waar dit allemaal zal eindigen. Waar gaat het over?
We zien alleen datgene wat we willen zien en horen terwijl de wereld intussen snel wereld uiteenvalt.

Hoe lang nog?

Hoe lang zullen deze barensweeën duren?…. Het zal duren totdat we de eenvoudige waarheid erkennen en dat is: “dat wij op niemand anders kunnen vertrouwen dan op dan onze Hemelse Vader.”
Laat het geluid van de Sjofar ons wakker schudden en luister naar de stem van Hasheem die ons roept. En dat is het enige antwoord op de grote vraag – wat we moeten doen.

Zelfs als ik deze woorden schrijf, realiseer ik me dat deze simplistische reactie velen kan teleurstellen en irriteren. Maar er is geen enkele manier dat wij, het Joodse volk aan ons lot kunnen ontsnappen.

G’d heeft ons uitgekozen om Zijn licht op deze planeet te verspreiden. …. Een licht van Een G’d, Zijn naam is één … En dat is onze roeping – een roeping waaraan wij niet kunnen ontsnappen.

Gerelateerde berichten

1 reactie

Heel leerzaam!

Reageer


zes + negen =