De Dreidel – een ‘simpel’ Joods spel met diepe betekenis

De Dreidel of Sevivon het spelletje dat tijdens Chanoeka wordt gespeeld, wordt onder andere gebruikt als leerzaam spelletje voor kleine kinderen om hen het Alef Beth te leren dit werd al gedaan in de tijd van de Grieken. De Grieken hadden de Thora studie verboden. 

De Bnei Yisaschar brengt een bijzondere verklaring met betrekking tot de dreidel.

De letters op de Dreidel

Op de vier kanten van de dreidel staan de letters Noen נ, Gimmel ג, Sjien  ש, Hee ה.
De vier kanten van de dreidel staan symbol voor de vier krachten in een mens:
De Nefesj – geest נde Noen
Goef – lichaam גde Gimmel
Sechel – intelligentie שSjien
En het hogere niveau van de geest combineert alle drie samen en dat is
Hakol – alles הHee.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

De vier volkeren die het Joodse volk in ballingschap hebben gebracht zijn ook gesymboliseerd in de dreidel:
Babel
Grieken
Perzen
Rome

En zij symboliseren de tegenhangers van de krachten in de mens het lichaam, de geest, intelligentie en alle drie elementen bij elkaar.

De numerieke waarde van משיח Masjieach is gelijk aan de numerieke waarde van de letters van de dreidel namelijk 358, de Masjieach zal deze negatieve krachten voor altijd vernietigen. Dan zal Hasheem door iedereen geaccepteerd worden  want de regel

ה’ מלך ה’ מלך ה’ ימלוך לעלם ועד

Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch l’olam wa’ed

Hashem is Koning, Hashem was Koning, Hashem zal voor altijd Koning zijn – heeft ook de numerieke waarde van 358 net zoals die van de Masjieach.

Gerelateerde berichten

Reageer


twee × vijf =