Verliefdheid + Passie + Liefde = GELUK

Verliefdheid. Als we naar de soap- series op tv kijken, als we de reclame uitingen voor wat dan ook zien en geloven klopt de stelling van hierboven. Dit is wat onze jongeren leren, dit is wat ze nastreven. Per slot wil iedereen uiteindelijk GELUK en gelukkig zijn. Hoe komt het dan dat de echtscheidingscijfers zo schrikbarend hoog zijn en nog steeds stijgen?

Verblindend

Misschien is het uitgangspunt onjuist, ondanks het feit dat het zo algemeen aanvaard is.
Het uitgangspunt dat er eerst een hevige verliefdheid moet zijn werkt verblindend.

Verliefdheid + hevige passie betekent dat het paar eigenlijk alleen maar op zoek is naar het bevredigen van de eigen behoeften. Er moet voldaan worden aan hun eigen emotionele behoeften, waarbij ze dit aanzien als liefde voor elkaar. Maar in realiteit betekent het echter, dat ieder zichzelf lief heeft, waarbij de partner iemand is waarvan zij verwachten dat die hun zal bevredigen.

In deze situatie kan het gebeuren, dat als de ander ze niet zo pleziert als ze verwachten, of als ze iemand ontmoeten, waarvan ze meer verwachten, er een groot risico voor het stuklopen van de relatie is.

Wat zegt de Thora?

Het leven van Sara – Bereesjiet Genesis (24:67).
Hij (Jitschak) trouwde Rivka, zij werd zijn vrouw, en hij had haar lief.

Wat betekende een huwelijk zonder eerst Verliefdheid en Passie?
Het betekent, dat w een hoger doel nastreven dan de eigen ‘bevrediging’.
Het doel is het stichten van een familie en het doorgeven van de waarden en normen van het huis van Awraham. Zij hebben een gezamenlijk doel, waarbij bevrediging voor beide partners een integraal onderdeel is. Maar zou dit “tegenvallen” dan wordt de basis van de verbintenis niet aangetast, het is een volwassen, niet egocentrische, liefde.

De basis hoort geen “eigen liefde of eigen bevrediging” te zijn.
De Thora leert ons, dat als je een hoger niet egocentrisch doel nastreeft de liefde volgt.
De liefde ontwikkelde zich na hun huwelijk.

Gerelateerde berichten

Reageer


een × 3 =