Laten wij vertellen hoe heilig (Rosj Hasjana en Jom Kipoer) de dag is

Het gebed met de titel “U’Netaneh Tokef” (Laat ons vertellen hoe heilig deze dag is) is waarschijnlijk door rabbijn Amnon uit Mainz, Duitsland, die ongeveer duizend jaar geleden leefde. 

Het verhaal achter dit gebed is droevig en aangrijpend.

De bisschop van Mainz (Duitsland) ontbood Rabbi Amnon, een groot Thorageleerde naar zijn rechtbank en bood hem een ministerspost aan op voorwaarde dat Rabbi Amnon zich tot het christendom zou bekeren. Rabbi Amnon weigerde.

De bisschop stond erop en bleef aandringen dat Rabbi Amnon zijn aanbod MOEST accepteren. Rabbi Amnon bleef weigeren.

De bisschop gaf rabbi Amon drie dagen de tijd om van gedachten te veranderen voordat de bisschop maatregelen tegen hem zou nemen door zijn weigering om zich te bekeren.

Vergeving

Rabbi Amnon was verdrietig over de vreselijke fout die hij had gemaakt door zelfs maar het aanbod van de bisschop in overweging te nemen. Drie dagen lang kon de rabbijn niet eten of slapen en hij vroeg  G’d om hem te vergeven.

Toen de dag van de beslissing kwam, stuurde de bisschop verschillende boodschappers om Rabbi Amnon te sommeren, maar hij weigerde naar de bisschop te gaan.

De bisschop zorgde ervoor dat rabbi Amnon gedwongen werd om te komen, de bisschop eiste een antwoord.

Het antwoord van rabbi Amnon was duidelijk. Hij zei: “Ik had mijn tong moeten laten uitsnijden omdat ik niet onmiddellijk had geweigerd.”

De bisschop werd woedend en de straf die Rabbi Amnon kreeg voor zijn ongehoorzaamheid was dat zijn handen en voeten werden afgehakt. Vervolgens stuurde de bisschop de rabbijn terug naar huis.

Hoe heilig

Dit vreselijk verhaal gebeurde een paar dagen voor Rosj Hasjana. Rabbi Amnon, stervend aan zijn verwondingen, vroeg of ze hem naar de sjoel konden gedragen.

Hij wilde het gebed zeggen om G’ds Naam te heilig en (Kedoesja) en publiekelijk zijn geloof in G’ds koningschap te vertellen.

Met zijn laatste adem uitte hij de woorden van het door hem geschreven gebed Oenetane Tokef.

Drie dagen na de dood van Rabbi Amnon verscheen hij in een droom aan Rabbi Kalonymous ben Meshullam, een geleerde en dichter. Hij leerde hem de tekst van het gebed dat rabbi Amnon had uitgesproken voordat hij stierf aan zijn verwondingen. Rabbi Amnon zei dat hij het gebed naar alle Joden moest sturen en dat het voor altijd in de gebeden van Rosj Hashana en Jom Kipoer moest worden opgenomen.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

Oenetane Tokef

Het volgende is de vertaalde tekst van het belangrijke gebed, “Oenetane Tokef,” toegeschreven aan Rabbi Amnon van Mainz.

DE ARK (met de Thora rollen) IS OPEN:

Dus nu zal het Kedoesjav-gebed naar U opstijgen, want U, onze G’d, bent Koning.

Laten we nu over de kracht van de heilig-heid van deze dag vertellen,
want het is ontzagwekkend en beangstigend.

Hiermee zal Uw Koningschap verhoogd zijn;

Rosj hasjana sjofar
foto: MinoZig (CC4.0)

Uw troon zal met barmhartigheid worden bevestigd en U zult er in waarheid op zitten.
Het is waar dat U alleen degene bent die oordeelt, bewijst, alles weet en getuigt;
U schrijft en zetelt, (telt en berekent);
Ook herinnert U zich dat alles was vergeten.
U opent het boek van geschiedenis – het leest zichzelf voor en de handtekening van iedereen staat erin.
De grote sjofar zal klinken en een stil, dun geluid zal kun je horen.
Engelen zullen zich haasten, angst en schrik zullen hen overvallen – en ze zullen zeggen:
‘Zie, het is de dag van de rechtspraak, het hemelse leger wordt verzameld voor het oordeel!’ –
want ze kunnen hun daden niet rechtvaardigen.

Voorganger:

De hele mensheid zal aan U voorbijgaan als een kudde.
Zoals een herder zijn kudde weidt en schapen onder zijn staf laat passeren,
zo zult U de ziel van alle levenden laten passeren, tellen, berekenen en overwegen;
en U zult alles verdelen wat Uw schepsels nodig hebben en hun oordeel vastleggen.

Tijdens Rosh Hashana gebeurt het inschrijven en op Jom Kipoer de verzegeling.
hoeveel er van de aarde weg zullen gaan en hoeveel er zullen worden geschapen;
wie zal leven en wie zal sterven; wie zal sterven op zijn voorbestemde tijd en wie vóór zijn tijd;
sommige door water en wie door vuur, wie door het zwaard,
wie door een beest, wie door hongersnood, wie door dorst, wie door storm,
anderen door pest, wie door wurging en wie door steniging.
Wie zal rusten en wie zal ronddwalen, wie zal in harmonie leven en wie zal worden gekweld,
wie zal rust genieten en wie zal lijden, wie zal worden verarmd en wie zal worden verrijkt,
Ook wie zal vallen en wie zal worden verhoogd.

Maar INKEER, GEBED en LIEFDEVOLLE TOEWIJDING verwijderen de negatieve beslissing!

Want Uw naam betekent Uw eer: Hij is moeilijk boos te maken en gemakkelijk te sussen,
want U wenst niet de dood van iemand die de dood verdient,
maar U wilt dat hij berouw heeft van zijn weg en dat hij zal leven.
Tot de dag van zijn dood wacht U op hem;
als hij berouw heeft, accepteert u hem onmiddellijk.

Het is waar dat U hun Schepper bent en U kent hun neiging, want zij zijn van vlees en bloed.
De oorsprong van een man is uit stof en zijn lot is weer in stof,
met gevaar voor zijn leven verdient de mens zijn brood;
hij (de mens) wordt vergeleken met een gebroken scherf, verwelkt gras, een vervagende bloem,
een voorbijgaande schaduw, een overwaaiende wolk, een waaiende wind, vliegend stof en een vluchtige droom.

Maar U bent de Koning, de Levende en Eeuwige G’d.

DE ARK IS GESLOTEN

Er is geen beperkte tijd voor Uw jaren en er komt geen einde aan de lengte van Uw dagen.
Het is onmogelijk de engelenscharen van Uw glorie te schatten en de ondoorgrondelijkheid van Uw Naam te begrijpen.
Uw naam is U waardig en U bent Uw naam waardig,
en U heeft Uw naam in onze naam geplaatst.

Gerelateerde berichten

Reageer


14 + acht =