Volgens de Joodse bronnen is Masjieach er bijna

In de parasha Vajikra (Thora, Joodse bronnen) zien we het woord HaMasjieach (המשיח) voor het eerst  in de Thora verschijnen. Het woord Masjieach kom vier keer voor in de hele Thora, drie in de parasha Vejikra en één keer in de opvolgende parasja Tzav.

In alle vier gevallen spreekt de Thora niet over de Masjieach, maar over de gezalfde hogepriester. Dit is waar op het niveau van de pshat. Op een dieper, mystiek niveau verwijst de Thora inderdaad naar de Masjieach aan het einde der dagen.

Binnen de Joodse wereld proberen de geleerden te verklaren wat het coronavirus voor ons en de wereld betekent. Misschien is het een teken van de komst van Masjieach?

Profeet Jesaja

De Joodse sociale media staan ​​vol met opmerkingen en lezingen die bevestigen dat het coronavirus een teken is van de komst van Masjieach, met allerlei toespelingen op basis van Gematria en profetieën. Het is altijd nodig om de bronnen achter alles wat je ontvangt te controleren op waarheid omdat er veel onzin wordt gepost.

De zin uit Jesaja 26:20 wordt vaak aangehaald: “Ga, mijn volk, ga uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u. Verberg je maar een klein moment, totdat de woede voorbij is.”

Deze zin is inderdaad een profetie voor het einde der dagen. De voorgaande zin spreekt van de opstanding van de doden (“Uw doden zullen leven, dode lichamen zullen opstaan; zij die in het stof wonen, zullen ontwaken en zingen …”) terwijl de volgende zin G’ds laatste vergelding beschrijft: “Zie, G’d zal kom voort van Zijn plaats om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid…

Het zijn niet alleen zondaars die doodgaan. Integendeel, de profeet Jesaja waarschuwt iedereen om zich achter gesloten deuren te verschuilen, want de geleerden leren ons dat als  de doods engel wordt losgelaten hij geen verschil maakt tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. (Voor uitleg hiervan, zie Alshech over Sjemot 12:13.)

Nu, wat is de za’am (זעם), “woede”, waarover Jesaja spreekt? Is het echt een erge plaag?

Een plaag voor de komst van de Masjieach

Op verschillende plaatsen spreken de wijzen over een grote plaag die de wereld zal overkomen voordat Masjieach komt.

Joodse bronnen

Een eerste vermelding hiervan vinden wij in de Talmoed (Tosefta Ta’anit 2:11), waar de geleerden spreken of er weer een vloed over de aarde kan komen, omdat G’d beloofde dat dit niet zou gebeuren (Genesis 9:15).

Rabbi Meir zei: : “Een vloed van water zal niet meer komen. Maar een vloed van vuur en zwavel zal wel komen, zoals gebeurd is met de mensen van Sodom. “En G’d regende zwavel en vuur op Sodom en Gomorra.” (Genesis 19:24)

Rabbijn Jehoeda zei: Een overstroming over de hele wereld zal niet meer gebeuren. Maar een overstroming over individuen wel, zoals wanneer een persoon op zee is en zijn schip zinkt en verdrinkt – dit is een persoonlijke overstroming. Rabbi Jossy zei: Een vloed van water zal niet meer komen, maar een “vloed” van pest over de afgodendienaars in de dagen van Mashiach zal wel komen …

Een soortgelijke verklaring wordt gevonden in de Midrasj (Shir HaShirim Rabbah 2:13):

“De vijgenboom brengt haar groene vijgen voort …” (Hooglied 2:13) Rabbi Chiya bar Abba zei: vóór de dagen van de Masjieach zal er een grote plaag over de wereld komen, en de zondaars zullen eraan bezwijken “… en de wijnstokken in bloei verspreiden hun geur … “(ibid.) Dit zijn de overlevenden, van wie wordt gezegd:” En het zal geschieden dat hij die in Zion verblijft, en hij die in Jeruzalem blijft [zal worden genoemd heilig …] ”(Jesaja 4: 3)

Joodse bronnen – Kinderen

Deze hoofdstukken laten zien dat de geleerden het eens zijn dat er een plaag over de wereld zal komen. Dit om afgodendienaars en zondaars te straffen (en zelfs de rechtvaardigen onder hen zullen lijden).

Het is interessant om erop te wijzen dat het coronavirus waarmee we vandaag te maken hebben, vreemd genoeg, de overgrote meerderheid van de kinderen onaangetast heeft gelaten, met milde symptomen of helemaal geen symptomen. Wetenschappers moeten nog een goede verklaring vinden voor dit fenomeen. Misschien komt het vanuit een spiritueel perspectief omdat onschuldige kinderen geen “zondaars” of “afgodendienaars” zijn en daarom worden gespaard.

Joodse bronnen – brutaliteit

De Midrasj Rabba citeert verder een aantal passages die in de Talmoed voorkomen over de laatste periode van zeven jaar voordat Masjieach komt en de situatie in de wereld in die tijd. In eerdere blogs is dit al beschreven. Kortom datgene wat de geleerden hebben voorspeld al is uitgekomen.  

Het laatste teken dat in de midrasj wordt gegeven, is dat als je een generatie ziet waar mensen brutaler en brutaler worden, dol zijn op ‘schreeuwen en gillen en tekeer gaan’, waar godslastering wijdverbreid is en mensen G’d voortdurend beledigen, dan kan je ervan uitgaan dat de komst van Masjieach niet ver weg is.

Wat is dan het verschil met eerdere grote plagen die er waren?

 De Spaanse griep begon in 1918, is zeker een voorbeeld van een grote plaag, met ongeveer 50 miljoen doden. Het kwam op hetzelfde moment van de Eerste Wereldoorlog. Er waren toen zeker Joden die Masjieach op korte termijn verwachtten. Het grote verschil tussen toen en nu is de reeks profetieën in de Talmoed die nog moesten uitkomen. Zoals de terugkeer van de Joden naar Israël.

De profeet Jechezkeel (hoofdstuk 37-38) profeteerde dat Joden eerst naar Israël zouden terugkeren. Zich dan zouden vestigen en een welvarend land zouden opbouwen en dan pas komt de  Masjieach. Het is in deze tijd dat alle profetieën zijn vervuld.

We wachten met spanning af. 

Bron: (gedeeltelijk) www.mayimachronim.com/

Gerelateerde berichten

Reageer


vier × vier =