Mezoezot (Perkamenten rolletjes aan de deur)

Mezoezot: De Schadelijke Geesten vluchten

door Rabbi David Hanania Pinto

“En ze schrijven op de deurposten van je huis en aan je poorten” [Va’etchanan – Deuteronomium 6: 9]

Mezoezot

De mitswa (opdracht) van de mezoeza is een bekend ‘middel’ voor het beschermen van je huis tegen ongelukken, destructieve spirituele belemmeringen en kwade geesten.

De Joodse geleerden leren ons dat het woord ‘מזזות’, mezoezot, twee woorden kan vormen, ‘זז-מות’. Hier verklaren de geleerden in de Talmoed (Shabbat 32a) dat als je onvoorzichtig bent en geen goede mezoeza plaatst, iemands kinderen kunnen doodgaan, G’d Bewaar. Maar als je  voorzichtig bent met de mitzvah (opdracht) van de mezoeza  dan krijg je de woorden ‘zaz mavet’ ,’ זז מות ‘ en dat betekent dat de dood weg zal gaan van je huis.

Dit is de reden verklaart de ‘Sha’ar Bat Rabim’ dat wij  de naam ‘שד-י’  (Almachtige) op de buitenkant van de mezoeza schrijven.  ‘שד-י’ (Almachtige) maar het is ook een afkorting van de woorden ‘שומר דלתות ישראל’ =  ‘Hij bewaakt de deuren van Israël. Als ze de heilige naam van de Almachtige op de buitenkant van de mezoeza zien staan, dan vluchten  alle schadelijke geesten en obstructies

Reageer