Klimaatverandering en Jodendom

Wat heeft het Jodendom te vertellen over de klimaatverandering?

In Nederland is de klimaatverandering voelbaar net zoals in de meeste delen van de wereld. De zomer begon in Nederland met grote hitte en nu de laatste week is er sprake van noodweer. Storm en enorme regenval.

De activiteiten van de mensen zijn bepalend voor het weer, ook in de wetenschap is dit een belangrijk gegeven.
Sinds de industriële revolutie (1860) is er een enorme uitstoot van koolstof en dit zorgt voor de klimaatsverandering met als resultaat dat er wereldwijd extreem weer is.

Maar is het klimaat niet uitsluitend in de handen van G’d? Zoals de bekende zinnen van het Shema Jisraeel (Hoor Israël), waar G’d zegt dat Hij “de hemel zal sluiten zodat het niet zal regenen en in het land geen vruchten zal geven,” (Deuteronomium 11:17) als reactie op de misdaden van de mensen?

Tegenwoordig zijn het de mensen die enorme macht hebben over het klimaat van de aarde?
Heeft G’d nog iets te ‘zeggen’ bij het ingrijpen van de mens in de natuur?

Gedrag van de mens

In de Tora en de Talmoed wordt uitgebreid beschreven dat het ethische en spirituele gedrag van de mensen invloed hebben op het klimaat.
Zoals in het gebed van Shema Jisraeel (Hoor Israël).
Het Talmoed traktaat ‘Masechet Ta’anit’ beschrijft de van menselijke invloed op de weersomstandigheden terwijl het weer bepaald wordt door G’d. Het beschrijft wat je moet doen om het menselijk leven in stand te houden.

De Misjna beschrijft de gebeden voor regen die tijdens de winter dagelijks worden gezegd. Daarna gaat de Misjna verder met het de openbare vasten dagen van toenemende ernst in het geval van droogte, (1:4-6). En zelfs de inkeer die men moet doen als er een natuurramp is.

De Talmoed beschrijft heel duidelijk dat het weer door G’d bepaald wordt maar dat er heel duidelijk invloed is van het gedrag van de mensen hoe het weer zal zijn. Kortom het weer is gevoelig voor de daden van de mensen.
Niet alleen dat vasten en gebeden een einde kunnen maken aan droogte, maar onze daden kunnen leiden tot droogte en tot grote rampen. Het weer wordt beinvloed door ons gedrag ten opzichte van de armen en zieken, roddelen en slechtspreken kunnen de oorzaak zijn van droogte. (Ta’anit 7b)

En nu?

De klimaatverandering, is het resultaat van menselijk gedrag. Bijvoorbeeld verbranding van te veel fossiele brandstof dit zonder te letten op de gevolgen van de natuur.

Dus de klimaatsverandering is een probleem dat door de mens zelf is gemaakt. Het probleem is een combinatie van wetenschappelijk en de ethiek van de mensen.

Ons klimaat reageert op de triljoenen daden die wij allemaal doen, autorijden, te veel eten, vermorsen, vliegen enz. Nu begrijpen wij dat deze activiteiten schadelijk zijn voor het klimaat en het milieu. Met deze schade zorgen wij zelf voor de vergelding van het klimaat.
Het is niet hopeloos, gelukkig geeft de Talmoed ons hoop net zoals wij het klimaat kunnen verstoren met onze slechte daden zo kunnen wij het klimaat ook verbeteren met onze goede daden.
Namelijk gebed, inkeer en liefdadigheid hebben invloed op het klimaat. En als je niet religieus bent dan maakt het ook niet uit. Want wil je het klimaat verbeteren dan zal je toch je gedrag moeten aanpassen ten opzichte van het milieu om rampen te voorkomen.

Lees ook de artikelen in deze serie.

Gerelateerde berichten

Reageer


13 − zes =