Wat je zegt ben jezelf…

Wat je zegt ben jezelf. De parasha (afdeling) die deze week in de synagogen buiten Israël wordt gelezen gaat over de verspieders.

De bekende verklaarder Rashi vraagt ​​waarom de parasha (deel van de Thora) van de verspieders volgt op het verhaal van Miriam die wordt gestraft met melaatsheid omdat zij voor het spreken van lashon hara (slecht spreken) over haar broer Moshe. Rashi antwoordt dat de spionnen gezien hebben wat er met Miriam is gebeurd en dat ze moesten opletten om geen kwaad te spreken over het land Israël.

Dit lijkt geen goede vergelijking. Miriam sprak slecht over haar broer, over een persoon. Wat heeft dat te maken met het land – bomen en stenen? Misschien is het Thora-verbod beperkt alleen  tot de mens omdat we een mens kunnen schaden met laster en roddel. Maar een land? Is een land gevoelig voor beledigingen?

Toch hebben de spionnen moeten leren wat er met Miriam is gebeurd en die les hadden zij moeten toepassen in hun verhaal over het land Israël.

De Torah verbiedt ons om kwaad te spreken, niet alleen vanwege het effect dat het op anderen heeft, maar vanwege het effect dat het op onszelf heeft.

Wat je zegt ben jezelf…

Het is waar dat woorden geen stokken en stenen kunnen schaden.  Wij brengen onszelf schade toe als we slecht spreken.

De fysieke wereld weerspiegelt altijd het spirituele wereld. De Torah noemt de zonde van laster – lashon hara – ‘boze tong’, dat betekent dat de tong zelf slecht is gemaakt. Het is niet alleen dat er kwaad in de wereld is gecreëerd. Niet alleen dat we een gifpijl hebben losgelaten die nooit kan worden teruggevonden. Ons lichaam en onze geest zijn beschadigd. We hebben onze tong kwaad gemaakt; onze mond slecht en daarmee een enorme negatieve energie de wereld in geholpen.

Gerelateerde berichten

Reageer


18 − 3 =