Groot vuur voor Rabbi Sjimon, want Thora zal nooit vergeten worden

Rabbi Sjimon

13 jaar in de grot

Rabbi Sjimon was een groot geleerde in de tijd van de Romeinse bezetting van Jeruzalem, 2.000 jaar geleden. Hij was een van Rabbi Akiwa’s vijf studenten die – ondanks vreselijke vervolgingen, verzekerden dat de Tora niet zou worden vergeten.

De Talmoed (Sjabbat 33b) beschrijft een essentiële gebeurtenis in het leven van Rabbi Sjimon:

Toen de Romeinen de studie van Tora verboden, sprak Rabbi Sjimon zich daartegen uit. De Romeinen vaardigden toen de doodstraf tegen hem uit en Rabbi Sjimon was daarop gedwongen onder te duiken.

Rabbi Sjimon en zijn zoon Rabbi Elazar vluchtten naar een grot in het noorden van Israel. Zij hadden geen middelen van bestaan. Gelukkig er gebeurde een wonder en een Johannesbroodboom ontsprong in de grot, waarnaast een waterstroom ontstond.

Rabbi Sjimon en zijn zonen hadden geen kleren om te wisselen en ten einde hun kleren niet te slijten, groe­ven zij elk een diepe kuil in het zand. Ze deden hun kleren uit en begroeven zich tot aan hun nek in het zand. (Uit fatsoenlijkheid wilden zij zich bedekt houden en niet naakt gaan.) Zo brachten zij de hele dag door met Tora-studie. Wanneer de tijd voor het gebed was aangebroken, klommen zij uit de kuil. Ze deden hun kleren aan en zeiden hun gebeden. Daarna trokken zij hun kleren weer uit en begroeven zich weer in het zand.

Zo bleven Rabbi Sjimon en zijn zoon 12 jaar in de grot, zich uitsluitend bezighoudend met Tora. Op een dag kwam de Profeet Eliahoe en kondigde aan dat Caesar was overleden en dat het decreet tegen Rabbi Sjimon was opgeheven.

Uitsluitend Thora leren

Rabbi Sjimon en zijn zoon kwamen uit de grot te voorschijn. Zij zagen enkele boeren die op het veld werkten. Rabbi Sjimon was geschokt dat zijn mede Joden zich niet uitsluitend in Tora verdiepten. „Hoe kan iemand het eeuwige leven prijsgeven door zich bezig te houden met aardse dingen?” vroeg hij. Rabbi Sjimon wierp daarop zijn blik op de boeren – en zij gingen onmiddellijk in rook op, ten gevolge van de kracht van Rabbi Sjimons spiritueel formaat.

Op dat moment werd er een stem uit de hemel gehoord, die zei: „Mijn wereld zal niet vernietigd worden! Keer terug naar je grot!”

Rabbi Sjimon en zijn zoon keerden terug naar de grot. Om daar beter te leren hoe zij hun spirituele krachten onder controle konden houden. Na een jaar werd weer een stem uit de hemel gehoord: „Komen jullie je grot uit!”

Rabbi Sjimon en zijn zoon kwamen te voorschijn en weer ontmoetten zij mensen die zich bezighielden met wereldse zaken. Het was vrijdagmiddag en zij zagen een man langsrennen met twee bundels mirte-takken. „Waar ga je met deze bloemen naar toe?” vroegen zij hem. „Die zijn ter ere van Sjabbat,” ant-woordde de man hen. „Maar waarom heb je twee bundels?” vroegen zij. „Eén is voor zachor en één is voor sjamor” antwoordde hij, waarmee hij de twee aspecten van Sjabbat (herinner de Sjabbat en houdt je aan Sjabbat) bedoelde, zoals die in de Tien Geboden genoemd worden.

Op dat moment keerde Rabbi Sjimon zich tot zijn zoon en zei: „Nu zie je eens de kracht van een Jood en zijn mitswot”. Sjabbat is een dag in de fysieke wereld die het gat overbrugt naar de transcedente dimen-sie. Op Sjabbat draagt zelfs de meest materiële bezigheid – of het nu een heerlijke maaltijd is of een middagslaapje – een speciale graad van heiligheid.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

Rabbi Sjimon onthult de Zohar

Rabbi Sjimon werd een van de grootste Tora-geleerden van zijn generatie. Toen hij de laatste dag van zijn leven bereikte, riep hij al zijn leerlingen bij elkaar en zei hen heel goed te luisteren.

De Zohar (3:291b) beschrijft de scene aldus:

De rabbijn bracht de hele dag door in een profetische staat van bewustzijn, waarin hij de diepste mystieke geheimen van Tora onthulde. Hij zei tegen zijn leerlingen: „Tot nu toe heb ik deze geheimen diep in mijn hart bewaard. Maar nu, voordat ik sterf, wil ik ze allemaal prijsgeven.”

Rabbi Abba, een leerling die was aangewezen om Rabbi Sjimons woorden op te schrijven, vermeldt: „Ik kon zelfs mijn hoofd niet optillen tengevolge van het intense licht dat Rabbi Sjimon uitstraalde. Die hele dag was het huis gevuld met vuur en niemand kon dicht bij de muur van vuur en licht komen. Aan het eind van die dag was het vuur eindelijk afgenomen en was ik in staat om naar het gezicht van Rabbi Sjimon te kijken: hij was dood, gehuld in zijn talliet, liggend op zijn rechter zij – en glimlachend.”

Waarom baadde hij in licht en vuur? Omdat Tora vergeleken wordt met vuur [vandaar de naam van de Jesjiva „Aish HaTorah” – het Vuur van Tora]. Vuur verandert fysieke materie in energie. Zo ook toont Tora ons hoe wij de materiële wereld kunnen transformeren in een transcedente energie. In feite betekent de naam „Zohar” – Rabbi Sjimons Kabbalistisch werk – letterlijk „schijnend licht.”

De viering van Lag B’Omer vandaag de dag

Om Lag B’Omer te vieren steken de Joden over de hele wereld kampvuren aan, ter herinnering aan het grote vuur dat Rabbi Sjimon omhulde. Weken van te voren scharrelen kinderen al hout bij elkaar om indruk­wekkende brandstapels van soms wel 10 meter hoog te bouwen. Grote openbare feestlijkheden vinden er plaats en de brandstapels staan op Lag B’Omer in brand.

Maar als Lag B’Omer de dag gedenkt van Rabbi Sjimons dood, waarom dan zo’n feest?

De reden is, dat hij ter dood veroordeeld was door de Romeinen. Volgens alle regels en logica zou hij hebben moeten sterven vóór zijn tijd. Maar door een ontzagwekkende zelfopoffering (zijn onderduik in de grot) en een aantal wonderen (de Johannesbroodboom en de stroom) werd Rabbi Sjimon in staat gesteld zijn leven vol te maken. De climax van dit grote leven was de onthulling van de grootste innerlijke geheimen van Tora. Dat alles is reden voor feestvreugde.

Lag B’Omer is een dag waarop duizende Joden een pilgrimstocht maken naar het graf van Rabbi Sjimon in de stad Meron in Galilea. Op één dag bezochten naar schatting 250.000 Joden Meron – dansend, biddend en feestvierend wegens de wonderbaarlijke giften die Rabbi Sjimon ons heeft nagelaten. Sommige mensen kamperen daar al weken van te voren.

Op Lag B’Omer is de hele stad gevuld met fakkels en kampvuren – in de straten en op de daken van de huizen. Vliegtuigen die over vliegen, zijn perplex en een sateliet-kaart van Israel krijgt dan een andere gloed. Symbolisch verlichten zij het pad van diegenen die de diepere waarheid van Tora proberen te begrijpen, zoals die door Rabbi Sjimon Bar Jochai onthuld werd.

Door Rabbi Shraga Simmons, Jeshivat Aish HaTorah

Overgenomen van de website joodsleven.nl van rabbijn Zwi Goldberg.

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf × 2 =