Koningsdag en de Joden

Koningsdag. Het Joodse volk bidt voor de regering van het land waar de Joden in vrijheid wonen .

Zo is het interessant te zien de verschillende siddoerim (gebedsboeken) waar er door de jaren heen  voor de verschillende koningen en regeringen werd gebeden.

Koningsdag – Portugese gemeente

Even over de gemeente waar ik ben opgegroeid de Portugees Israelitische Gemeente in Amsterdam. Daar wordt elke week een gebed voor het welzijn van het koningshuis en regering gebeden. Een heel belangrijk gebed. Want als de regering slecht is voor het land en zijn inwoners dan zijn zeker de Joden daar slachtoffer van.

De Portugeze Joden, zeggen nog steeds een deel van het gebed in het Portugees. (omdat zij tenslotte 500 jaar geleden uit Spanje en Portugal zijn verjaagd door de inquisitie) Dat is zeker uniek omdat ik geen enkel andere Joodse gemeenschap ken die een andere taal gebruikt dan het Hebreeuws.

Hierbij de vertaling uit het Hebreeuws:

Die hulp verleent aan de koningen en de regering van de vorsten en Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is, die Zijn dienaar David verlost heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:

Vertaald uit het Portugees: Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en haar Prins gemaal, de doorluchtinge Prinsen , haar zonen, en de doorluchtige Prinses, haar Moeder en haar Prins-Gemaal, de afstammelingen van het Koniklijk Huis van Oranje Nassau de edelachtbare leden, welke samenwerken in het bestuur van dit land en de edelachtbare Heren Burgemeester en Wethouders van de stad Amsterdam.

Vertaald uit het Hebreeuws: De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen leven, en beschultte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid, en mogen zij de dagen hunner regering verlengen.

De Koning alle koningen in Zijn barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israel welwillend te behandeleln. Nu in onze dagen moge Juda geholpen worden wen Israel veilig wonen, en voor Zion de verlosser komen. Zo moge het welgvallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Amen.

Koningsdag – bidden

Dit is een belangrijk gebed. Want tenslotte is het Joodse volk in het land Israel en in de andere landen van de wereld heel afhankelijk van een welwillende regering. Er is alle reden om voor een goede regeerders te bidden, vooral om dankbaarheid te tonen voor de waardevolle vrijheid.

Luister hier naar dit mooie plechtige gebed dat in de Snoge in Amsterdam is uitgesproken.

Gerelateerde berichten

Reageer


zeventien − elf =