Coronavirus en de komst van Masjieach

Coronavirus en Masjieach. In de parasha (afdeling) van deze week, Vajikra, zien we het woord HaMasjieach (המשיח) voor het eerst verschijnen. In feite komt het woord slechts in totaal vier keer voor in de hele Thora, drie in de parasha van deze week en één keer volgende week.

Alle vier de gevallen gaat het in de Torah niet over de Masjieach, maar  over de Hogepriester. De gezalfde Kohen Gadol. Dit is de simpele verklaring (de peshat). Op een dieper, mystiek niveau zinspeelt de Torah inderdaad op de Masjieach aan het einde der dagen.

Is dit een teken?

Heel toepasselijk dat we dit de afdeling van deze (en de volgende) week is. Terwijl de Joodse wereld zich afvraagt wat het coronavirus betekent in het grote geheel van de geschiedenis. Misschien is het een teken van de komst van Masjieach. Joodse sociale media staan ​​vol met berichten en bevestigen dat coronavirus absoluut een teken is van de komst van Masjieach. Gepaard met allerlei ‘bewijzen’ gebaseerd op gematria en oude profetieën. Sommige hiervan zijn nauwkeurig, andere zijn onzinnig, absurd of gewoon nep, dus het is de moeite waard om de bronnen achter alles wat je ontvangt te controleren.

Veel van de berichten citeren hetzelfde, Jesaja 26:20: “Ga, mijn volk, ga uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u. Verberg je even, totdat de woede voorbij is.’  Deze zin is inderdaad een profetie voor het einde der dagen. De voorgaande zin spreekt over de opstanding van de doden (“Uw doden zullen leven, dode lichamen zullen opstaan; zij die in het stof wonen, zullen ontwaken en zingen …”), terwijl de volgende zin G’ds uiteindelijke vergelding beschrijft: “Zie, G’d zal komen uit Zijn plaats om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid … ”Dat wil zeggen, het zijn niet alleen zondaars die omkomen. Integendeel, Jesaja waarschuwt iedereen moet zich achter gesloten deuren verschuilen. Want zoals de Joodse geleerden verklaren dat op zulke momenten de engel des doods  wordt losgelaten. En hij maakt geen onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. *

Wat is nu precies de aard van de za’am (זעם), “woede”, waarover Jesaja spreekt? Is het echt een virulente plaag?

Een plaag voor komst van de Masjieach

Op verschillende plaatsen spreken de geleerden van een grote plaag die de wereld zal treffen voordat Masjieach komt.

De Tosefta Ta’anit 2:11, waar de wijzen bespreken of er weer een wereldwijde vloed op de aarde kan komen na de vloed ten tijde van  Noach, aangezien God beloofde dat dit niet zou gebeuren (Genesis 9:15).

De Joodse geleerden verklaren het alsvolgt:

Rabbi Meir zei: Een vloed van water zal niet meer komen, maar een vloed van vuur en zwavel wel, zoals met het volk van Sodom is gebeurd, zoals geschreven staat: “En God regende op Sodom en Gomorrah zwavel en vuur.” (Genesis 19:24)

Rabbijn Yehudah zei: Een vloed op de hele wereld zal niet meer terugkomen, maar een vloed op individuele personen wel, zoals wanneer een persoon op zee is en zijn schip zinkt en hij sterft – dit is een voorbeeld van een persoonlijke overstroming .

Rabbi Yose zei: Een vloed van water zal niet meer komen, maar een “vloed” van pest op de afgodendienaren in de dagen van Mashiach zal er wel komen…

Coronavirus en Masjieach – Midrash

Een soortgelijke verklaring wordt gevonden in de Midrash (Shir HaShirim Rabbah 2:13):

“De vijgenboom brengt haar groene vijgen voort …” (Hooglied 2:13) Zei Rabbi Chiya bar Abba: vóór de dagen van de Masjieach zal er een grote plaag op de wereld komen, en de zondaars zullen eraan bezwijken “… en de wijnstokken in bloei verspreiden hun geur … “. Dit zijn de overlevenden, van wie wordt gezegd:” En het zal zijn dat hij die in Zion is achtergebleven, en die in Jeruzalem blijft [zal worden genoemd] heilig…] ”(Jesaja 4: 3)

Met dergelijke teksten zijn de Geleerde het erover eens dat er aan het einde van de dagen een verwoestende plaag over de wereld zal komen om afgodendienaars en zondaars te straffen (hoewel zelfs de rechtvaardigen onder hen zullen lijden). Het is interessant om erop te wijzen hoe het coronavirus vreemd genoeg, de overgrote meerderheid van de kinderen onaangetast laat, meestal met milde symptomen of helemaal geen symptomen.

Wetenschap en kinderen met het coronavirus

Wetenschappers moeten nog een goede verklaring vinden voor dit fenomeen. Misschien komt het vanuit een spiritueel perspectief. Dit omdat onschuldige kinderen niet kunnen worden gecategoriseerd als “zondaars” of “afgodendienaars” en dus worden zij gespaard.

De Midrasj Rabba gaat verder met het citeren van een aantal  opmerkingen die ook  in de Talmoed geschreven staan. Dat gaat over de laatste zeven jaar voordat Masjieach komt en de toestand van de wereld in die tijd. We hebben in het verleden meerdere keren over beide van deze profetieën geschreven. Het volstaat te zeggen dat veel van wat de wijzen voorspelden, is uitgekomen. Het laatste teken dat in de langdurige midrasj wordt beschreven, is dat als je een generatie ziet waarin mensen steeds brutaler en brutaler worden, waar godslastering wijdverbreid is en mensen voortdurend God ‘bespotten’, je moet verwachten dat de tijd van Masjieach nabij is.

* (Zie Alshech over Exodus 12:13 voor een gedetailleerde uitleg hiervan.)

Coronavirus en Masjieach – WORDT VERVOLGD

Gerelateerde berichten

Reageer


drie + 19 =