Wat zeggen de oude wijzen van Israël over het Corona virus?

In de schaduw van het Corona-virus in Israël en uit angst voor de ernstige gevolgen van de ziekte wordt aan de rabbijnen (oude wijzen) gevraagd wat zij denken over deze epidemie.

Rabbijn  Ben-Zion Mutsafi, een zeer geleerde rabbijn. Hij werd gevraagd of de recente gebeurtenissen tekenen van de komst van de Masjieach zijn.

oude wijzen – heilige geschriften

Het antwoord van de rabbijn:

“Mijn beste vriend, weet dat alle gebeurtenissen in de wereld de barensweeën van de Masjieach zijn. Zoals het in de Talmoed Bawli Sanhedrin staat, en in de heilige Zohar en in de geschriften van de kabbala dat dit allemaal duidelijke tekenen zijn voorafgaand aan de uiteindelijke Verlossing.

We weten niet wanneer wat en hoe het zal komen. Want als je de bovennatuurlijk gebeurtenissen ziet, de onverklaarbre en onbegrijpelijke dingen vanuit het Joodse Thora oogpunt en vanuit de medische wetenschap ziet, dan hebben we te maken met een plaag en dit is een van de tekenen van de barensweeën van de Masjieach.” ‘

Bijna alles staat stil

‘De hele wereld staat stil, bedrijven zijn gesloten, enorme fabrieken zijn uitgeschakeld, de economie stort in, bijna alle vliegtuigen staan aan de grond, miljoenen mensen zijn zonder werk, de straten zijn verlaten, de beste artsen doen heilig werk, ze zijn ​​hulpeloos, ze staan ​​voor een vreemd, onbekend virus.

 Zoals geschreven in het boek Habakuk (hfst. 2: 5), ‘een plaag ging voor Hem uit…’, en bedoeld was om door een plaag het lichaam binnen te dringen en te teisteren. Het binnen te gaan, de ader te identificeren en de “kolonist (het virus)” daar zijn bloed te zuigen en op zijn kosten teren, enz. En dit is onbekend in de medische geschiedenis. ‘

‘Het lijdt geen twijfel dat dit een waarschuwing van Bovenaf is. Er is een Leider in deze wereld, en Hij stuurt ons signalen. Laten we wakker worden om onze daden te corrigeren. En Hij zal genade hebben voor zijn volk en Hij zal onze zieken genezen. En Hij zal zeggen ‘Genoeg’ (stop) tegen onze problemen, en Hij zal de vernietigende epidemie, het zwaard en de hongersnood van zijn volk Israël weghalen en ook voor de hele wereld. In tranen en met smeekbeden tot onze Barmhartige Schepper. “

Gerelateerde berichten

Reageer


dertien − een =