Poerim en Nazi’s

Een speciaal internationaal militair tribunaal was gevormd om de hoogste nazi-officieren te berechten voor de begane misdaden tijdens het nazi regime. Er waren 216 zittingen. Na de executies werd het tribunaal ontbonden, Poerim en de Nazi’s, hoe zit dat?

Tijdens het Neurenberg tribunaal werden de gruwelen van het Nazisme aan de wereld geopenbaard. Terwijl Hitler als een grimmig hoofdstuk de wereldgeschiedenis in gaat worden deze gebeurtenissen al gauw vergeten. De feiten van de Holocaust worden in twijfel getrokken, want het is toch niet logisch dat zoiets ooit heeft kunnen gebeuren?

Maar het Joodse Volk zoals Hitler het volk beschreef is het geweten van de wereld. En in de oude joodse teksten vinden wij een G’ddelijke betekenis van het Neurenberg tribunaal terug. Het is verbonden met een hoofdstuk dat zich in het oude Perzië afspeelt meer dan 2,500 jaar geleden.

Poerim en Nazi’s – Esther en Haman

Koning Ahasveros, toen de machtigste man op aarde, heeft koningin Esther gevraagd wat haar wens was als beloning voor het redden van zijn leven. Zij antwoordde: “Als het de koning goeddunkt, laat de Joden van Shushan de wet ook morgen uitvoeren, en laat de 10 zonen van Haman ophangen aan de galg. ”

Dit was een opmerkelijk verzoek omdat Haman’s 10 zonen al gedood waren (Esther 9:6-14). Niettemin, werden deze 10 dode lichamen opgehangen.
In de Megillat Esther worden de namen van deze tien zonen van Haman opgesomd.
In de Hebreeuwse tekst, zijn de letters van de namen van de zonen van Haman vele malen groter dan de gewone tekst.

Opvallend is dat in de tweede, achtste en elfde plaats op de lijst, er drie letters zijn; Tav, Shin en Zayin opvallend kleiner zijn dan de gewone tekst. De numerieke waarde van de drie kleine letters is gelijk aan 5707 ת ש ” ז. Een hint naar het joodse jaar 5707.
Het Neurenberg proces eindigde op 1 oktober 1946, dat overeenkomt met het Joodse jaar 5706. Maar het duurde nog enige tijd voordat de straffen zijn uitgevoerd. Het Joodse Nieuwjaar was aangebroken, het joodse jaar waarin deze nazi beulen ter dood zijn gebracht was 5707.

Poerim en Nazi’s – 10 zonen

Twaalf nazi’s zijn veroordeeld tot de galg. Martin Bormann wist aan het einde van de oorlog te ontsnappen en werd bij verstek ter dood veroordeeld. Herman Göring pleegde zelfmoord twee uur vóór zijn executie dus bleven er 10 veroordeelde nazi’s over.

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

5784 en 5785
In de vroege uren van 16 oktober 1946 zijn deze top 10 nazi’s opgehangen. De bewakers vroegen naar hun laatste woorden. Alleen Julius Streicher ging zonder waardigheid naar de galg. Hij moest worden geduwd. Hij keek wild uit zijn ogen en schreeuwde, “! Heil Hitler. En nu ga ik naar God”. Daarna draaide Streicher zich om en keek naar het gezicht van de getuigen. Plotseling schreeuwde hij “Purim Fest 1946!” Toen hij werd opgehangen.

De Megillat Esther had voorspeld dat net zoals deze 10 zonen van Haman zijn opgehangen zo zullen ook de afstammelingen van Amalek en vijanden van de Joden worden opgehangen. In het jaar 5707 (1946).

Op de dag van de executies verscheen dit verhaal op de voorpagina van de New York Times. De datum van de executies was de dag van Hoshana Raba waarvan de Zohar (Vayikra 31b) het volgende schrijft:

“Op de zevende dag van het Soekot feest (Hoshana Raba) wordt de berechting van de volkeren afgerond. Vanuit het ‘verblijf’ van de Koning zijn de straffen gegeven. De vonnissen zijn op die dag uitgevoerd’.Op 16 oktober 1946 zijn tien van de hoogste nazi-officieren van Hitler-Duitsland ter dood gebracht.

(Herinner wat Amalek jullie heeft aangedaan).

Gerelateerde berichten

Reageer


2 + twintig =