Covid-19, Joodse ideeën over het Coronavirus

Het Covid-19 beter bekent onder de naam Coronavirus begint zich ook buiten China te verspreiden, de rabbijnen adviseren dat het ‘medicijn’ voor de ziekte ligt in het terugkeren naar de spirituele weg het dienen van G’d.

Panepidemie

De vorige week sprak de Wereldgezondheidsorganisatie over de ernst van het Coronavirus als een noodsituatie voor de volksgezondheid.

Deskundigen gaan ervan uit dat het coronavirus is begonnen op een openluchtmarkt in de Chinese stad Wuhan waar exotische levende dieren voor consumptie worden verkocht.

Vleermuizen

Wetenschappers geloven dat het Covid-19 virus door vleermuizen is veroorzaakt. Intussen hebben zij in China vastgesteld dat het virus genetische codes van slangen kan bevatten. Slangen jagen vaak op vleermuizen. Het virus werd doorgegeven aan mensen die slangen kochten op de markt in Wuhan. De meeste van de eerste groep ziekenhuispatiënten waren werknemers of klanten op deze markt.

Er is een mogelijkheid dat het virus aan het begin van deze uitbraak van de vleermuizen naar slangen en vervolgens naar mensen is overgegaan. Dit lijkt het geval  te zijn, toch is dit een probleem voor de wetenschappers, omdat dit zou aangeven dat het virus zich kan aanpassen aan zowel de koelbloedige als warmbloedige dieren. Er zijn natuurlijk ook andere theorieën dat het virus een onderdeel is van de laboratoria in Wuhan voor biologische wapens.

De geestelijke reden: Verboden voedsel, de Noachidische wetten.

Binnen het Jodendom zal altijd gezocht worden voor de spirituele redenen waarom dit dodelijk virus plotseling is opgedoken.

Slangen en vleermuizen zijn verboden voor Joden om te eten.

“De ooievaar, het geslacht der reigers, de hop en de vleermuis. Alle gevleugelde dieren die zich in zwermen voort bewegen en die op minstens vier poten gaan, moeten iets afschuwelijks voor jullie zijn”. Vajikra – (Leviticus) 11:19.

“Al wat er op aarde kruipt is iets afschuwelijks, het mag niet gegeten worden. Zowel alles wat zich op de buik voortbeweegt als alles wat op vier poten gaat, met inbegrip van de veelpotigen onder alles wat er op aarde kruipt, die mogen jullie niet eten, want ze zijn iets afschuwelijks. Vajikra – (Leviticus) 11:42.

Spirituele redenen

Is het mogelijk dat het Covid-19 virus de spirituele wortels heeft binnen de Noachidische wetten, deze wetten die geldend zijn voor de hele mensheid?

G’d erkennen

De eerste Noahidische-wet vereist dat de mensheid de eenheid van G’d erkent.

“En ook Set werd een zoon geboren, hij noemde hem Enosh – mensenkind. Toen begon men met het aanroepen van de naam van G’d. Bereesjiet – (Genesis) 4:26.

Het Covid-19 virus is in het zuidwesten van China ontstaan, hier werden slangen aanbeden als goden.

“Alles wat zich beweegt en levend is mogen jullie als voedsel gebruiken, evenals het groene kruid geef ik jullie alles. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, mogen jullie niet eten“. Bereesjiet – Genesis 9: 3-4

Hoewel het niet bekend is of vleermuizen levend worden gegeten in de provincie Wuhan, is vleessoep een delicatesse in veel andere delen van de wereld, bereid door het koken van een levende vleermuis. De nog levende vleermuis wordt afgespoeld en gekookt in water, vleugels, vacht en hoofd intact. Het wordt geserveerd met kokosmelk en groenten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitbraak_coronavirus_in_Wuhan_in_2019

Covid-19
Covid-19

Covid-19, CORONAVIRUS EN DE UITEINDELIJKE VERLOSSING

Rabbijn Josef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Zion, benadrukte dat dit een duidelijke boodschap aan de wereld is om de weg voor de Masjieach voor te bereiden.

We leven in een bijzondere tijd.

Rabbi Berger merkte op dat Oost-Afrika momenteel aan de rand van enorme hongersnood staat, na de ergste sprinkhanenplaag sinds 70 jaar.

“De rabbijnse literatuur vertelt ons dat de uiteindelijke verlossing voorafgegaan zal worden door plagen die Egypte nooit heeft gezien,” zei Rabbijn Berger, erop wijzend dat de profeet Michah misschien had gesuggereerd naar de oorsprong van de slang in het volgende vers.

“Zij zullen het stof likken als slangen, zoals kruipende dingen op de grond. Ze zullen beven uit hun gevangenschap; zij zullen de G’d, onze G’d, vrezen en zij zullen u vrezen”. Micha 7:17

Terugkeren

“De 70 landen moeten terugkeren naar hun wortels, terugkeren naar de Ene G’d, terugkeren naar het volgen van Zijn wetten die hij hen via Noach gaf,” zei Rabbijn Berger. “Dit is de laatste keer dat mensen kunnen beslissen waar ze willen staan. Degenen die bij de G’d van de Thora staan, zullen bij Israël staan. Diegenen die de Bijbel verwerpen, zullen tegen Israël opkomen.

“Er zal geen oplossing of remedie voor het virus worden gevonden vóór de komst van de Masjieach,” zei Rabbi Berger.

Rabbi Berger heeft een goed advies voor China, wat hij ‘het enige medicijn voor het coronavirus’ noemt.

“Liefdadigheid verandert het goddelijke decreet,” zei hij en merkte op dat het Hebreeuwse woord voor liefdadigheid (צדקה: tzedaka) zijn wortels heeft in het woord voor ‘gerechtigheid’ (צדק: tzedek). “Net zoals liefdadigheid, het is liefde die de strengheid van het geld overwint, zo kan liefdadigheid de strikte rechtsregel overwinnen. Het is geen omkoping van G’d. Het vraagt ​​G’d Zijn hart te openen net zoals jij jou hart opent”.

De Noachidische-wetten zijn als volgt: dit is in het kort.

1. Ontheilig G’ds eenheid op geen enkele manier.

Erken dat er een enkele G’d is die geeft om wat we doen en verlangt dat we voor zijn wereld zorgen.

2. Vervloek je Schepper niet.

Hoe boos je ook bent, neem het niet verbaal uit tegen je Schepper.

3. Moord niet.

De waarde van het menselijk leven kan niet worden gemeten. Het vernietigen van een mensen leven betekent het vernietigen van de hele wereld – omdat de wereld voor die persoon ophoudt te bestaan. Hieruit volgt dat door het menselijk leven in stand te houden, je een heel universum in stand houdt.

4. Eet geen ledemaat van een levend dier.

Respecteer het leven van alle schepselen van God. Als intelligente wezens hebben we de plicht om andere wezens geen onnodige pijn te bezorgen.

5. Steel niet.

Welke voordelen u ook in deze wereld ontvangt, zorg ervoor dat geen van deze ten koste gaat van iemand anders.

6. Bescherm het menselijk libido en leid het in goede banen.

Incest, overspel, verkrachting en homoseksuele relaties zijn verboden.

De familie-eenheid is de basis van de menselijke samenleving. Seksualiteit is de bron van het leven en dus is niets heiliger dan de seksuele daad.

7. Stel rechtbanken in en zorg voor gerechtigheid in onze wereld.

Met elke kleine daad van gerechtigheid herstellen we de harmonie in onze wereld en synchroniseren we deze met een verheven orde. Daarom moeten we ons houden aan de wetten die door onze regering zijn vastgesteld voor de stabiliteit en harmonie van het land.

Gerelateerde berichten

1 reactie

Wat een geweldig stuk het lijkt op een openbaring, ik ga het delen en zou het het liefs van de daken willen roepen maar het is teveel lawaai om me heen.

Reageer


vijf × 1 =