Amerika – Iran en de Joden

Wat heeft de Thora te melden over deze tijd?
Wat is het motief van Iran? Waarom is het zo moeilijk om in Israël een regering te vormen? We hebben heel veel vragen, nu in deze hectische tijd in het binnen- en buitenland.

Naarmate Iran steeds feller wordt in hun dreiging en misschien al een nucleaire macht is, vragen wij ons af wie Iran zal aanvallen?  Wordt het Israël of Amerika? Dit antwoord weten wij al, het is een samenwerking tussen beiden.

De vorige week  is de prominente Iraanse bevelhebber van de Al Quds, Soleimani, gedood.

Zullen we de vergelding van Iran overleven? Hoe past dit in het grote schema van het plan van G’d voor het Joodse volk en de wereld?

Waar is dit in de Thora te vinden?

De oorsprong van Iran in de Thora

Dat is te vinden bij de indrukwekkende geschiedenis van Babylonië en Perzië, het hedendaagse Irak en Iran, vanaf de vroege beschaving.

Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach die hebben een aantal taken nagelaten. De afstammelingen van Jafet hadden de taak om de koninkrijken en regeringen te vestigen in de wereld. Verder was hun taak om aan het nageslacht van Sem de mogelijkheden te geven om hun spirituele en ethische taak waar te maken in de wereld.  

De oude beschaving leefde in relatieve eenstemmigheid totdat Nimrod, Cham’s kleinzoon, zichzelf eenzijdig tot monarch kroonde, een brutale daad. Nimrod legde zich de rol van Jafet toe en vestigde een rijk in Babylonië.

Joodse verklaarders

Volgens de Joodse verklaarders (Rashi; Seforno; Rokeach; en anderen;) Ashoer, de kleinzoon van Sem, protesteerde tegen deze illegale machtsovername en verliet de Mesopotamische omgeving.

Nimrod’s uiteindelijke opvolger in Babylonië was niemand minder dan Nebuchadnezzar II, die de eerste Tempel vernietigde.

Bijna tweehonderd jaar vóór de de vernietiging van de eerste Tempel profeteerde de profeet Jesjaja dat – in de toekomst – een afstammeling van Jafet, namelijk een koning van Perzië genaamd “Koresh”, Babylonië zou vervangen als de wereldmacht.

Jesjaja profeteerde verder dat G’d deze “Koresh” (een heidense koning) zou sturen om het Joodse volk te verlossen en de Tempel te laten te herbouwen.

Jesjaja’s woorden bleken waarheid – Babylonië werd vernietigd, Koresh regeerde over de wereld en de Joden werden verlost uit ballingschap. Koresh heeft niet genoeg gedaan om de Joodse verlossing te vergemakkelijken, hij had de Tempel niet volledig herbouwd. Koresh heeft de opdracht gegeven dat delen van de tempel uit hout moest worden gemaakt, want als de Joden in opstand zouden komen dan was de Tempel makkelijk aan te vallen en te verbranden.

Helaas, Noach’s zegen en opdracht aan Jafet is niet vervuld door de Perzische koning Koresh. In plaats daarvan is deze taak verplaatst naar  andere nakomelingen, Griekenland, en uiteindelijk de aartsvijand van Perzië – de opvolger van Griekenland – Rome.

Niet alleen heeft Perzië (het hedendaagse Iran) zijn positie als Jafets erfgenaam opgegeven zij hebben ook  geprobeerd de Joden te vernietigen. Korte tijd later was Haman, premier van het oude Perzië, van plan de Joden te vernietigen.

Zoals de Zohar leert, moet de geschiedenis altijd de cirkel rond maken. Daarom zullen – aan het einde van de dagen – koningen en naties worden gereïncarneerd en Perzië zal de wereld en in het bijzonder de Joden bedreigen.

Een indrukwekkende verklaring van rabbijn Jonatan  Eibshitz

De Talmoed in Avodah Zara en Joma voorspelt dat de laatste wereldoorlog zal zijn tussen Perzië en Rome geidentificeert als de Westerse supermacht — Amerika.

De Talmoed citeert twee meningen over de overwinnaar in deze oorlog. Een mening is dat Perzië het moderne Rome zal verslaan vanwege de rol van Perzië bij de bouw van de tweede Tempel. De andere mening stelt dat hoewel Perzië de tweede Tempel heeft helpen bouwen ze uiteindelijk verslagen zullen worden.

Interessant genoeg lijkt rabbijn Jonatan Eibshitz (in Yaaros Devash) zich bij de laatste mening te scharen. Hij beweert nadrukkelijk dat de val van Perzië een voorwaarde is voor de komst van Masjieach.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat Rome – of de rol van Amerika – als katalysator van het overwicht van Sem ( het Joodse volk) en de derde Tempel zal bepalen.

Zal Amerika zijn taak waarmaken of falen?

Met de laatste gebeurtenissen krijgen wij al meer helderheid.

Amerika en Israël

De fascinerende Midrasj (Yalkut Shimoni, Yeshaya, 499) spreekt over apocalyptische gebeurtenissen:

Rabbi Yitschak zei: “In het jaar dat Masjieach zal komen, zullen alle koningen [leiders] van de volkeren tegen elkaar strijden. De leider van Perzië zal vechten met de leider van Arabië, de leider van Arabië zal naar Rome [de toonaangevende moderne westerse grootmacht] gaan voor advies. De leider van Perzië zal reageren en handelen en proberen de hele wereld te vernietigen. Alle volkeren van de wereld zullen bang zijn. Ze zullen worden gegrepen door de pijn van barensweeën.

Het Joodse volk zal bang zijn en zeggen: “Waar kunnen we heen? Waar kunnen we heen? ”En G’d zal tegen hen zeggen: Mijn kinderen zijn niet bang! Alles wat ik doe, doe ik alleen voor jou! Waarom ben je bang? Wees niet bang – de dagen van je verlossing zijn aangebroken!”

Sjiïeten en Soennieten

Wat opvallend is dat  Perzië apart wordt genoemd van Arabië. Waarom zou de Midrasj een onderscheid maken tussen Iran (Perzië) en een ander Arabisch land, Arabië?

Waarom zou de Midrasj spreken over een oorlog tussen verwante Arabische naties? En ten slotte, waarom zou Arabië overleg plegen met de leidende Westerse grootmacht?

De Iraniërs zijn moslims ze zijn geen echte Arabieren, d.w.z. ze zijn geen Semieten; ze komen van Jafet en zijn Indo-Europees. Dit is de reden waarom de Midrasj Iran apart genoemd wordt van de rest van de Arabische wereld. De Iraniërs zijn grotendeels sjiïtische Perzen. Arabië verwijst mogelijk naar Saoedi-Arabië, het toonaangevende Soennitische land in het Midden-Oosten.

De Saoedi’s en Iraniërs proberen beide het Midden-Oosten te domineren en de moslimwereld te leiden. Hun groeiende rivaliteit is een belangrijke gegeven in de wereldpolitiek.

President Mahmoud Ahmadinejad’s nucleaire ambities, gecombineerd met de door Iran gesponsorde sjiïtische Hezbollah-militie in Libanon, de steun van Hamas en de opstanden in Irak, is een bewijs voor de Arabische leiders dat hun oude Perzische rivalen vastbesloten zijn het Midden-Oosten (en de wereld te overheersen).

Al in 2004 waarschuwde Jordaanse koning Abdullah voor de bedreiging van Iran die zijn takken in Irak en Syrië en Libanon aan het uitbreiden is. Meer dan tien jaar lang waarschuwt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de wereld voor het gevaar van Iran.

Saudi-Arabië maakt zich zorgen over een nucleair sjiietisch Iran.

Saudi-Arabië  steunt op de hulp van Amerika, zij proberen de nucleaire ontwikkelingen van Iran te bestrijden. Dit kan de Midrasj verklaren dat Arabië het hedendaagse Rome raadpleegt. Deze Midrasj leert overduidelijk dat de Iraanse dreiging een duidelijke wegwijzer naar Masjieach is.

Israël binnenland

De Israëlische regering zit in een impasse en negen dagen voor het Poerim feest zal men in Israël opnieuw naar het stembureau moeten gaan om een nieuwe regering te kiezen.

Er zijn rabbijnen die zeggen dat deze impasse binnen de Israëlische politiek ook een teken is van grote veranderingen.

Masjieach kan op twee manieren komen:

We hebben twee mogelijkheden: we kunnen alle profetieën negeren en deze beschouwen als ouderwets en out-dated hopende de oorlog tegen terreur te overleven. Of wij kunnen ons leven verheffen tot een hoger spiritueel niveau en op deze manier de weg te banen voor de Masjieach.

Misschien hebben wij het helemaal mis, maar het is zeker een zeer interessante speculatie die naar mijn mening de spijker op z’n kop slaat.

Bron: yeshivaworld.com

Gerelateerde berichten

1 reactie

Reageer


19 − 15 =