Rosj Chodesj, de Joodse jaartelling (DEEL 2/2)

De Nummering van de Joodse Jaartelling

Het jaartal op de Joodse kalender geeft het aantal jaren sedert de schepping weer, berekend door de leeftijden van de  in de Bijbel genoemde personen bij elkaar op te tellen tot de schepping. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat alle 5600-plus jaren sedert de schepping even lang waren. 

Joden gebruiken in het algemeen niet de uitdrukking „A.D.” en „v.Chr.”om de jaren op de Gregoriaanse kalender aan te duiden, omdat wij niet geloven dat de Masjiach reeds tweeduizend jaar geleden geboren werd. Daarom gebruiken wij de afkortingen  G.J. (Gewone Jaartelling) en v.G.J. (voor de Gewone Jaartelling).

Joodse Jaartelling – maanden van het Joodse Jaar

De eerste maand van de Joodse kalender is de maand Nisan, in de lente, de maand waarin Pesach valt. Echter, het Joodse Nieuwjaar is op de eerste dag van de zevende maand, Tisjrie, en dat is de datum waarom het jaartal verhoogt wordt. Dat het jaar verschillende beginpunten heeft is niet zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. Het Nederlandse „nieuwjaar” begint in januari, maar het „schooljaar”,  begint omstreeks september en voor veel bedrijven, die seizoen gebonden zijn, begint het „commerciële jaar” op nog een andere datum. Zo heeft ook de Joodse kalender verschillende begindata voor verschillende doeleinden.

De namen van de maanden van de Joodse kalender werden aangenomen in de tijd van Ezra. Dit gebeurde na zijn terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het zijn in feite Babylonische namen. De Bijbel duidt de maanden in het algemeen aan met een nummer en niet bij naam.

Op deJoodse kalender komen de volgende maanden voor:

In een schrikkeljaar heeft Adar 30 dagen. In een gewoon jaar heeft Adar 29 dagen.

De lengte van Chesjwan en Kislev worden vastgesteld met behulp van ingewikkelde berekeningen. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijd van de dag waarop het volgende jaar Tisjri volle maan is, en met de dag van de week waarop Tisri het volgende jaar begint. 

Dit is een reeks over Rosj Chodesj, Lees hier ook het eerste deel.

Lees ook verder op over dit onderwerp en andere Joodse feesten op deze pagina.

Gerelateerde berichten

Reageer


drie × 3 =