Verspilling en onnodige vernietiging is verboden. (deel 3/5)

Verspilling en Bomen. Er zijn veel elementen voor de mens die nodig zijn om in een gezonde omgeving te leven. In het Jodendom wordt dit met veel symboliek beschreven. Zoals de bomen, de bomen symboliseren de lange termijn behoeften van het land en de mensen. De boodschap van Bal Tashchit – het verbod op verspilling en onnodige vernietiging – begint met bomen. De Torah (in Dewarim – Deuteronomium 20: 19-20) leert ons dat in  oorlogstijd er geen fruitbomen gekapt mogen worden. 

De vraag is: “Is de boom van het veld een man, die de oorlog voor je voert?” 

vernietiging van bomen

De Joodse geleerden verklaren dat de vernietiging van bomen symbool staat voor alles wat je onnodig vernietigt. Rashi (Frankrijk, 1040-1105) verklaart dat dit betekent dat, aangezien de boom geen vijand is, we dus ook niet het recht hebben om het te vernietigen of te laten lijden. 

Rabbeinu Bachya (Spanje, 1255-1340) legt uit dat dit betekent dat de bomen heel erg belangrijk zijn voor mensen. Dat ze worden vergeleken met mensen. Dit betekent dat als je bomen vernietigt, je daarmee het menselijk leven vernietigt. De mensen zijn afhankelijk van de bomen, de natuur.

Deze Joodse geleerden benadrukken dat het essentieel is voor de mens om in ecologisch evenwicht te leven. De bomen zijn het symbool in de Thora (Bijbel) om ons bewust te zijn dat wij met alle voorzichtigheid de bomen mogen gebruiken en dat wij er bewust van moeten zijn dat wij afhankelijk van de bomen zijn. 

Goed gebruik van de grondstoffen

Behalve het verbod om de bomen nodeloos te vernietigen leren wij ook dat wij verplicht zijn de bomen alleen te mogen gebruiken voor de juiste doeleinden. 

De Midrasj (Tanchoema, Teroema 9) leert dat de kinderen van Jacob jonge boompjes plantten toen ze in Egypte gingen wonen. Vierhonderd jaar later verliet het Joodse volk Egypte. Toen hebben zij deze bomen gekapt ter gebruik van het hout in de Tabernakel. De bomen ‘zongen van vreugde’ omdat ze werden verheven voor een heilig en bijzonder doel. 

Ook wij kunnen onze hulpbronnen gebruiken met goede en juiste intenties. 

Verspilling en milieu

De Joodse leer over bomen is niet alleen van toepassing op het Bijbelse Israël. Het is ook van toepassing op de milieu-uitdagingen waarmee we in de moderne wereld worden geconfronteerd.

Meer dan ooit gebruiken wij tegenwoordig de bomen op allerlei manieren. Dit heeft enorme gevolgen voor de toekomst van de regenwouden, het wereld klimaat en de menselijke beschaving zelf. 

Een paar manieren waarop we het kappen van de bomen kunnen verminderen, zijn door bulkproducten te kopen en daardoor minder verpakkingen te gebruiken, bank-, telefoon- en andere rekeningen elektronisch te ontvangen en een stoffen tas mee te nemen in plaats van papier (of plastic). 

Door deze wijsheid over bomen in ons dagelijks leven toe te passen, worden wij ons meer bewust van de kostbare middelen die we hebben gekregen. Wij moeten de grondstoffen met alle voorzichtigheid gebruiken. 

Door dit te doen, kunnen we onze relatie met de natuurlijke wereld veranderen, onze dagelijkse acties heiligen en beter zorgen de voor de mooie wereld die G’d voor ons geschapen heeft. 

Lees ook deel 1deel 2deel 3, deel 4 en deel 5 van deze serie.

Lees ook een artikel op Jodendom-online over Toe Biswat (nieuwjaar van de bomen)

Gerelateerde berichten

Reageer


vijftien − 14 =