Eten voor je plezier

Eten. In de tijd van de Tempel offerden de  Cohaniem (Joodse priesters) vee op het altaar in de Tempel. Veel van deze offers werden gegeten door de Cohaniem en gedeeltelijk door het Joodse Volk.

Na de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem in het jaar 70 bleef voedsel een belangrijk onderdeel van het Joodse leven. Zo houdt een Jood zich elke dag bezig met de wetten van het Kosjer eten.

Zoals de oude grap zegt, kunnen de meeste Joodse feestdagen worden samengevat met een eenvoudige formule:

“Ze probeerden ons te vermoorden. We hebben gewonnen, dus gaan we eten!”

Poerim

In het Hebreeuws is Jom Kipoer taalkundig verbonden met Poerim, het Lotenfeest, een feest van maskers en vrolijkheid. Maar je kan je afvragen: hoe is de meest gewijde dag van het Joodse jaar te vergelijken met het meest uitbundige feest?

Tijdens Poerim drinken we veel alcohol, ook zijn er zijn verkleedpartijen en heerlijke maaltijden.

Tijdens Jom Kipoer wordt er juist niet gegeten en dat keert het normale patroon van het Joodse leven om.

De Vilna Gaon (18 eeuw Litouwen) legt uit dat het woord ‘Poerim’ wordt gevonden in de bijbelse naam voor Jom Kipoer – Jom haki-Poerim – wat ‘een dag als Poerim’ betekent. Dat wat we op Jom Kipoer bereiken met spirituele bezigheden, bereiken wij tijdens Poerim met fysieke activiteiten. Deze feestdagen zijn twee kanten van dezelfde medaille, twee tegenovergestelde helften van dezelfde dag.

Interessant is dat we de balans tussen half-fysiek / half-spiritueel ook weerspiegeld zien in de voorbereidingen voor elk van deze feestdagen. Op Jom Kipoer bereiden we ons voor op het vasten door de dag ervoor te eten. Op Poerim bereiden we ons voor door de dag ervoor te vasten (Ta’anit Esther).

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

De belangrijkste

Op het eerste gezicht is Jom Kipoer de belangrijkste van de twee dagen. Maar in zekere zin is Poerim zelfs nog belangrijker: het is gemakkelijker om spirituele hoogten te bereiken op een dag als Jom Kipoer, wanneer we bidden en geen tijd hebben voor verboden activiteiten zoals roddelen of boos worden. Door te vasten, bereikt de ziel dominantie over het lichaam.

Op Poerim tijdens het onstuimige feesten en drinken is het veel moeilijker om onze menselijke waardigheid te handhaven. Zoals rabbijn Eliyahu Kitov schrijft: “Wat is het meest waardevol? Iemand heiligheid bereikt door te lijden of een ander die heiligheid bereikt door genot?

Degene die heiligheid bereikt door genot is veel groter. Want het bereiken van heiligheid via genot is een oneindig veel grotere inspanning. “

Op deze manier is de uitdaging van Poerim groter. Dat is de reden waarom, Jom Kipoer te vergelijken is met Poerim.

Tijdens Jom Kipoer kan onze ziel de dominantie verkrijgen over ons lichaam, door een beetje te vasten. Succes ermee.

Nog vele jaren.

Gerelateerde berichten

1 reactie

Een mooi aspect van Jom Kipoer is Kol Nidre. Met terugwerkende kracht worden alle geloften ongedaan gemaakt, ALSOF ze nooit hadden bestaan. Een stukje verleden wordt ongedaan gemaakt en gewist. E.e.a. is vergelijkbaar met wat we in het Nederlandse rechtsbestel kennen als een beroep doen op de nietigheid van een overeenkomst. Dit in tegenstelling tot de vernietigbaarheid van een overeenkomst, waarbij de overeenkomst WEL is tot stand gekomen en blijft bestaan, maar je er niet aan gebonden bent. In de Christelijke wereld werd Kol Nidre als argument gebruikt om de onbetrouwbaarheid van Joden aan te tonen. Ze konden zich eens per jaar van alle afspraken en verplichtingen ontdoen, zo werd gedacht. Alleen in tegenstelling tot die NIETIGHEID in het Nederlandse rechtssysteem heeft Kol Nidre geen betrekking op intermenselijke verhoudingen en relaties, maar op de verhouding en relatie met ????

Reageer


2 × 2 =